Δωρεές

Πιστεύετε σε ένα πράσινο μέλλον; Η KAFSIS υποστηρίζει την αναδάσωση ώστε να βοηθήσει στην αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Εάν θέλετε να μας συνδράμετε να κάνουμε μια ορατή διαφορά στα δάση και στους χώρους πρασίνου, κάνετε μια δωρεά προκειμένου για την ενίσχυση του προγράμματος δεντροφύτευσης. Υποστηρίξτε τον σκοπό μας.