Υπηρεσίες Καθαριότητας

Η KAFSIS δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ πεδίο παράσχοντας μια πλατιά γκάμα υπηρεσιών καθαριότητας. Ο εξειδικευμένος εξοπλισμός μας μας επιτρέπει να καθαρίσουμε τον αέρα, το νερό, το έδαφος, και να καταστήσουμε τον βιομηχανικό σας εξοπλισμό και τους εμπορικούς σας χώρους πιο καθαρούς, πιο ασφαλείς και πιο ενεργειακά αποδοτικούς.

Δίκτυα Υδάτων και Αποχέτευσης
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Δίκτυα Υδάτων και Αποχέτευσης

Οι αγωγοί λυμάτων, το αποχετευτικό δίκτυο και τα κανάλια απορροής υδάτων είναι πολύ σημαντικοί για μια καθαρή και ασφαλή πόλη. Για την εξαιρετικά δύσκολη συντήρηση τους η οποία απαιτεί εξειδικευμένα τεχνικά μέσα, στη KAFSIS έχουμε αναπτύξει μια πλήρη γκάμα υπηρεσιών καθαρισμού, εγγυώμενοι την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του δικτύου σας.

Υπηρεσίες Αντιρρύπανσης & Εξυγίανσης
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Υπηρεσίες Αντιρρύπανσης & Εξυγίανσης

Λόγω της ανθρώπινης δραστηριότητας είναι αναπόφευκτο να προκαλούνται περιβαλλοντικά ατυχήματα, αλλά η ομάδα της KAFSIS είναι πάντα έτοιμη να αντιδράσει ταχύτατα σε τέτοιου είδους ζητήματα. Οι έμπειροι εργαζόμενοι μας αποτρέπουν κάθε πιθανότητα αρνητικής επίπτωσης για τις εγκαταστάσεις σας και το εργασιακό περιβάλλον, με ελάχιστη όχληση στις υπόλοιπες δραστηριότητες σας.

Καθαρισμός Ξενοδοχείων & Νοσοκομείων
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Καθαρισμός Ξενοδοχείων & Νοσοκομείων

Η KAFSIS συνεργάζεται στενά με τους πελάτες μας, προσφέροντας λύση ειδικευμένη στις εκάστοτε ειδικές ανάγκες καθαρισμού, με την μικρότερη δυνατή ενόχληση στην εγκατάσταση, τους εργαζόμενους και την λειτουργία της επιχείρησης, εξασφαλίζοντας πως ο εργασιακός χώρος παραμένει ένα ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον για να απασχολούνται οι εργαζόμενοι σε αυτό.

Εξειδικευμένος Καθαρισμός Ακτών
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Εξειδικευμένος Καθαρισμός Ακτών

Προσφέρουμε ένα ευρύ πεδίο υπηρεσιών καθαρισμού ακτών, καθώς χρησιμοποιώντας εξειδικευμένα μηχανήματα, το έμπειρο προσωπικό μας σαρώνει, κοσκινίζει την ακτή σας, και την αποψιλώνει από κάθε τι ανεπιθύμητο, συλλέγοντας και μεταφέροντας τα άχρηστα υλικά στις εγκαταστάσεις μας, καθιστώντας όλη την διαδικασία από την αρχή ως το τέλος τελείως «αθόρυβη».

Καθαρισμός Θαλάσσιου Πυθμένα
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Καθαρισμός Θαλάσσιου Πυθμένα

Έχουμε επανδρώσει μια ειδική ομάδα δυτών εξοπλισμένων με βαρύ καταδυτικό εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής, με το οποίο καθαρίζουμε τον βυθό από συσσωρευμένα με τα χρόνια απόβλητα, επαναφέροντας τον πυθμένα και τον βυθό της θάλασσας , των λιμανιών και άλλων υδάτινων περιβαλλόντων όσο το δυνατόν κοντύτερα στην αρχική τους φυσική ισορροπία.

Εταιρική & Κοινωνική Περιβαλλοντική Ευθύνη
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Εταιρική & Κοινωνική Περιβαλλοντική Ευθύνη

Αποτελώντας η κοινωνική εταιρική ευθύνη θεμέλιο λίθο όλων των εταιρικών μας αποφάσεων, σε τακτική βάση επανεξετάζουμε όλες τις πρακτικές μας, μειώνοντας την επέμβαση μας στο περιβάλλον και κατά την επαναξιολόγηση των διαδικασιών μας, είμαστε αυστηροί, διασφαλίζοντας πως ότι πράττουμε αποβαίνει προς όφελος του περιβάλλοντος, των πελατών μας και της κοινότητας.