Διαχείριση Αποβλήτων

Στην KAFSIS η διαχείριση αποβλήτων δεν σημαίνει πως απλά συλλέγεις τα απορρίμματα σου και τα απορρίπτεις. Πιστεύουμε στην αξιοποίηση των αποβλήτων με την παραγωγή εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Τα είδη αποβλήτων διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες ,για τον λόγο αυτό η πρόκληση για την εταιρεία μας είναι ακόμα μεγαλύτερη, ώστε να τα επεξεργαστούμε με την βέλτιστη περιβαλλοντική λύση και ταυτόχρονα το μέγιστο όφελος των πελατών μας.

Διαχείριση Ζωικών Υποπροϊόντων
ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Διαχείριση Ζωικών Υποπροϊόντων

Η εταιρεία μας διαθέτει όλα τα μέσα, αναλαμβάνοντας για λογαριασμό των πελατών μας την ολοκληρωμένη διαχείριση των ζωικών υποπροϊόντων τους, αναλαμβάνοντας το στάδιο της συλλογής, μεταφοράς με οχήματα αποκλειστικής χρήσης, την αποθήκευση και διαλογή αυτών σε εξειδικευμένη μονάδα ενδιάμεσου χειρισμού και την τελική επεξεργασία τους σε ειδικά αδειοδοτημένες μονάδες.

Βιώσιμες λύσεις για τα Υπολείμματα Τροφών
ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Βιώσιμες λύσεις για τα Υπολείμματα Τροφών

Τα υπολείμματα τροφών είναι μια από τις μεγαλύτερες πηγές αποβλήτων παγκοσμίως. Πιο οικονομικά και πιο βιώσιμα από την απόρριψη σε χωματερή, θα διαχειριστούμε και θα ανακυκλώσουμε τα απόβλητα από τρόφιμα σε πράσινη ενέργεια. Εκμεταλλευόμενοι τις εξειδικευμένες μεθόδους μας, μετατρέπουμε τα σκουπίδια σας σε λιπάσματα, ηλεκτρισμό, θερμότητα και βιοκαύσιμα.

Επεξεργασία Υγρών Καταλοίπων
ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Επεξεργασία Υγρών Καταλοίπων

Τα υγρά κατάλοιπα και η βιολογική ιλύς περιλαμβάνουν διάφορες εν δυνάμει ρυπογόνες ουσίες σε διάφορες συγκεντρώσεις, οι οποίες μπορούν να μολύνουν τα αποθέματα νερού εάν δεν τύχουν κατάλληλης επεξεργασίας. Σχεδιάζουμε και εκτελούμε αποτελεσματικά και βιώσιμα την επεξεργασία, τον καθαρισμό και την διαχείριση του νερού των βιομηχανικών και δημοτικών πελατών μας.

Λύσεις στα Δημοτικά Απόβλητα
ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Λύσεις στα Δημοτικά Απόβλητα

Χρησιμοποιούμε εξελιγμένες τεχνολογίες και σύγχρονο εξοπλισμό διαχείρισης αποβλήτων ελαχιστοποιώντας την ποσότητα των απορριπτόμενων στις χωματερές απορριμμάτων, μεγιστοποιώντας έτσι την εξοικονόμηση των πελατών μας. Οι μηχανικοί μας συνεργάζονται με τους πελάτες μας για σχεδιασμό λύσεων προσαρμοσμένων ειδικά στις ανάγκες τους, ανεξαρτήτως του μεγέθους της κοινότητας και με το μικρότερο δυνατό κόστος.

Σταθμός Μεταφόρτωσης Αποβλήτων
ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Σταθμός Μεταφόρτωσης Αποβλήτων

Στον σύγχρονο σταθμό μεταφόρτωσης αποβλήτων της εταιρείας μας αποθηκεύονται τα στερεά αστικά απόβλητα πριν την αποστολή και επεξεργασίας τους στην μονάδες τελικής διάθεσης. Οι σε κομβικό σημείο σταθμοί μας επιτρέπουν την εξοικονόμηση του κόστους καθώς συνδυάζοντας πολλές φορτώσεις μόνο με ένα δρομολόγιο, μειώνονται σημαντικά οι εργατικές, μεταφορικές και λειτουργικές δαπάνες.

Διαχείριση Ληγμένων Τροφίμων
ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Διαχείριση Ληγμένων Τροφίμων

Η KAFSIS συλλέγει, διαθέτοντας το απαραίτητο δίκτυο σε πανελλαδική κλίμακα, τα ληγμένα τρόφιμα από πόρτα σε πόρτα οικονομικά από όλες τις επιχειρήσεις της βιομηχανίας τροφίμων, καθώς και υπολείμματα που προκύπτουν από την γεωργική και κτηνοτροφική δραστηριότητα τα οποία επεξεργαζόμαστε και τα ανακυκλώνουμε σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), όπως λίπασμα, βιοαέριο και βιοκαύσιμα.