Τράπεζα Πληροφοριών

Ζωικά υποπροϊόντα

Τα ζωικά υποπροϊόντα είναι βιοαποικοδομήσιμα υπολείμματα από όλα εκείνα τα μέρη του σφάγιου που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, καθώς και οποιαδήποτε άλλη ύλη σχετίζεται με προϊόντα ζωικής προέλευσης. Απόβλητα εστίασης (τα υπολείμματα τροφίμων των εστιατορίων, των εταιρειών εστίασης, των μεγάλων κουζινών ή της κουζίνας των νοικοκυριών), υπολείμματα σφαγείων, γαλακτοκομικά προϊόντα, υπολείμματα αυγών, υπολείμματα κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών μονάδων, νεκρά ζώα, υπολείμματα κρεαταγορών, υπολείμματα ιχθυαγορών, καθώς και η κόπρος ανήκουν επίσης στην κατηγορία των ζωικών υποπροϊόντων.

Κατηγοριοποίηση των ζωικών υποπροϊόντων

Κατηγορία 3

Η Κατηγορία 3 των ζωικών υποπροϊόντων θεωρείται η κατηγορία χαμηλότερου κινδύνου από τις τρεις. Αυτή είναι η συνηθέστερη κατηγορία υποπροϊόντων καθώς περιλαμβάνει τα υποπροϊόντα εκείνα που θεωρούνται ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση αλλά με κατάλληλη επεξεργασία δύναται να αξιοποιηθούν στην παραγωγή ζωοτροφών και δε προκαλούν σημαντική επίπτωση στη Δημόσια Υγεία.

Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται κυρίως τα κάτωθι υλικά:

Υλικά της κατηγορίας 3

 • Ψάρια, υποπροϊόντα ψαριών, υποπροϊόντα ιχθυοτροφείου τα οποία δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο.
 • Γαλακτοκομικά υποπροϊόντα και γάλα, τα οποία δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο για εμπορικούς λόγους (ελαττωματική παρτίδα, ελαττωματική συσκευασία κ.α.)
 • Πρώην τρόφιμα ζωικής προέλευσης ή πρώην τρόφιμα που περιέχουν υλικά ζωικής προέλευσης όπως για παράδειγμα συσκευασμένα ή μη τρόφιμα (κρουασάν, κέικ, πίτσες, μπισκότα, είδη αρτοποιίας κλπ), τα οποία δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο για εμπορικούς λόγους (ελαττωματική παρτίδα, ελαττωματική συσκευασία κ.α.)
 • Υπολείμματα τροφίμων από καταστήματα μαζικής εστίασης όπως για παράδειγμα (αποφάγια εστιατορίων, catering, fast food, κλπ.).
 • Δορές, δέρματα, οπλές, χηλές, κέρατα, φτερά, αίμα από μη μηρυκαστικά και από υγειή μηρυκαστικά ζώα.
 • Υποπροϊόντα που προέρχονται από την παραγωγή προϊόντων τα οποία προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο όπως για παράδειγμα υποπροϊόντα από βιομηχανίες κρέατος και κρεοπωλεία (κόκκαλα, ιστοί κρέατος, ακατάλληλα αλλαντικά κλπ).
 • Μέρη σφαγέντων ζώων κατάλληλα ή ακατάλληλα (για εμπορικού λόγους) χωρίς όμως σημάδια μεταδόσιμων νόσων, για κατανάλωση από τον άνθρωπο.
 • Τα κελύφη αυγών των ζώων τα οποία δεν παρουσιάζουν συμπτώματα μεταδοτικής νόσου.

Τα κρεατάλευρα και τα οστεάλευρα, που προέρχονται από θηλαστικά ζώα, ορίζονται ως επεξεργασμένα ζωικά προϊόντα της Κατηγορίας 3 και προορίζονται για επαναχρησιμοποίηση για πολλαπλούς σκοπούς.

Κατηγορία 2

Η Κατηγορία 2 των ζωικών υποπροϊόντων ανήκει στα υψηλού ρίσκου προϊόντα αποβλήτων. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει υλικά τα οποία μπορούν υπό κατάλληλη επεξεργασία να αξιοποιηθούν σε παραγωγή οργανικών λιπασμάτων και εδαφοβελτιωτικών.

Η κατηγορία 2 περιλαμβάνει κυρίως τα κάτωθι υποπροϊόντα:

Υλικά της κατηγορίας 2

 • Κόπρος και περιεχόμενο του πεπτικού συστήματος.
 • Αίμα από σφαγή ζώων που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο.
 • Υλικά ζωικής προέλευσης που συλλέγονται κατά την επεξεργασία λυμάτων από σφαγεία.
 • Ληγμένα γαλακτοκομικά Υποπροϊόντα και ληγμένα πρώην τρόφιμα ζωικής προέλευσης, τα οποία δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο για υγειονομικούς λόγους (λήξη ισχύος, αλλοίωση οργανοληπτικών χαρακτηριστικών)
 • Ζωικά υποπροϊόντα που περιέχουν κατάλοιπα κτηνιατρικών φαρμάκων.
 • Ζώα που δεν έχουν σφαγεί για ανθρώπινη κατανάλωση.
 • Προϊόντα ζωικής προέλευσης που εισάγονται από τρίτες χώρες και δεν πληρούν την Κοινοτική Νομοθεσία.
 • Νεκρά ψάρια

Κατηγορία 1

Η Κατηγορία 1 των ζωικών υποπροϊόντων κατατάσσεται ως η πιο επικίνδυνη από τις τρεις κατηγορίες. Η κατηγορία αυτή πρέπει να μεταφέρεται, επεξεργάζεται και αποτεφρώνεται σε υψηλές θερμοκρασίες με τη λήψη όλων των απαραίτητων περιβαλλοντικών μέτρων που απαιτούνται.

Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται κυρίως τα κάτωθι υλικά:

Υλικά της κατηγορίας 1

 • Ζώα και όλα τα μέρη του σώματος αυτών, για τα οποία υπάρχει υπόνοια ότι έχουν μολυνθεί από σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια.
 • Ζωικά υποπροϊόντα (υπολείμματα τροφίμων) από μεταφορικά μέσα που εκτελούν διεθνείς μεταφορές.
 • Νεκρά ζώα: Πειραματόζωα, Ζώα από ζωολογικούς Κήπους και Τσίρκο με υπόνοια μεταδοτικής νόσου.
 • Υλικά ειδικού κινδύνου (π.χ. ιστοί ζωικής προέλευσης με υπόνοια λοιμωδών παραγόντων, κεφάλια ζώων).
 • Ζώα με μεταδοτικές νόσους.
 • Προϊόντα που προέρχονται από ζώα στα οποία έχουν χορηγηθεί απαγορευμένες ουσίες ή περιέχουν ουσίες επικίνδυνες για το περιβάλλον.

Βιοασφάλεια

Η βιοασφάλεια αποτελεί μια στρατηγική και ολοκληρωμένη προσέγγιση, η οποία περιλαμβάνει την πολιτική και τα ρυθμιστικά πλαίσια και κανόνες (συμπεριλαμβανομένων των μέσων και των δραστηριοτήτων) ανάλυσης και διαχείρισης κινδύνων στους τομείς της ασφάλειας των τροφίμων, της ζωής και της υγείας των ζώων, της ζωής και της υγείας των φυτών, συμπεριλαμβανομένων και των περιβαλλοντικών κινδύνων. Η βιοασφάλεια καλύπτει την εισαγωγή φυτικών παρασίτων, ζωικών παρασίτων, ασθενειών και ζωονόσων, την εισαγωγή και απελευθέρωση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (GMOs) και των προϊόντων τους, καθώς και την εισαγωγή και διαχείριση χωροκατακτητικών ξένων ειδών και γονοτύπων. Η βιοασφάλεια αποτελεί μια ολιστική προσέγγιση που σχετίζεται άμεσα με την βιωσιμότητα στη γεωργία, την ασφάλεια τροφίμων και την προστασία του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης και της βιοποικιλότητας.

Ανθρακικό αποτύπωμα

Ένα «ανθρακικό αποτύπωμα» υπολογίζει το σύνολο των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που προκαλούνται άμεσα ή έμμεσα από ένα άτομο, έναν οργανισμό, ένα γεγονός ή ένα προϊόν. Πολλά επεξεργασμένα προϊόντα, όπως είναι το τετηγμένο ζωικό λίπος, θεωρούνται ότι διαθέτουν ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα, δηλαδή δεν αφήνουν ανθρακικό αποτύπωμα στην ατμόσφαιρα, με αποτέλεσμα να αποτελούν μια εξαιρετικά βιώσιμη πηγή πράσινης ενέργειας.

Συντελεστές εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

Ο συντελεστής εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα αντιστοιχεί στο μέγεθος των ρύπων που επιτρέπεται να παράγει μια χώρα ή μια βιομηχανία ώστε να μειωθούν οι εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα. Ο συντελεστής εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο συναλλαγής μεταξύ των κρατών-μελών, εταιρειών, ή άλλων παραγόντων της αγοράς –προκειμένου να επιτευχθεί η ατομική συμμόρφωση με το όριο επιτρεπτής παραγωγής ατμοσφαιρικών ρύπων.

Φυτικά υποπροϊόντα

Τα φυτικά υποπροϊόντα αποτελούνται από τα υπολείμματα της μεταποίησης φυτικών προϊόντων σε άλλα προϊόντα. Τα υποπροϊόντα που παράγονται από αυτές τις μεταποιητικές διαδικασίες είναι συχνά ιδιαίτερα χημικά, ακόμα και σε συγκεκριμένες συνθήκες τοξικά, και απειλούν την ανθρώπινη υγεία, το ζωικό κεφάλαιο, την κτηνοτροφία και πτηνοτροφία καθώς και το περιβάλλον, δημιουργώντας την ανάγκη για συγκεκριμένες λύσεις διαχείρισης έτσι ώστε κατόπιν κατάλληλης επεξεργασίας να μετατραπούν σε αξιοποιήσιμα υλικά.

Τα Φυτικά υποπροϊόντα περιλαμβάνουν κυρίως τα κάτωθι υλικά:

 • Υπολείμματα οπωρολαχανικών
 • Υπολείμματα τσιγάρων
 • Υπολείμματα φρούτων
 • Υπολείμματα πρασίνου
 • Υπολείμματα φυτικών τροφίμων από βιομηχανίες σιτηρών, ζυθοποιίας, αλκοολούχων ποτών κ.α.
 • Υπολείμματα καρπών σε ξηρά μορφή (δημητριακά, όσπρια, σπόροι, κλπ).
 • Πρώην τρόφιμα σε υγρή μορφή από φυτά και φρούτα (χυμοί, τηγανέλαια, κλπ.).
 • Πρώην τρόφιμα σε ξηρά μορφή (άρτοι, παξιμάδια, κλπ).
 • Υλικά υγρής κατάστασης που συλλέγονται κατά την πλύση και καθαρισμό σε βιομηχανίες.
 • Ακατάλληλα υλικά φυτικής προέλευσης που επιστρέφονται από τους προμηθευτές στις αποθήκες των εταιρειών.
 • Φυτικά υποπροϊόντα που περιέχουν κατάλοιπα φυτοφαρμάκων.

Λύματα/ιλύς

Τα λύματα αποτελούν την κατηγορία αποβλήτων που περιλαμβάνει τα υγρά και/μη υγρά απόβλητα που απορρίπτονται από οικισμούς, εμπορικές εγκαταστάσεις, βιομηχανίες και/ή γεωργικές δραστηριότητες. Τα λύματα είναι γνωστά για το μεγάλο εύρος πιθανών μολυσματικών ουσιών σε διάφορους βαθμούς συγκέντρωσης που περιλαμβάνουν. Οι δήμοι είναι οι πιο συχνοί παραγωγοί λυμάτων, με πιο κοινή περίπτωση τα λύματα των αποχετευτικών τους συστημάτων.

Η ιλύς ή αλλιώς λυματολάσπη αποτελεί την κατηγορία αποβλήτων που περιλαμβάνει υδαρή υλικά και υλικά σε ξηρή μορφή που προκύπτουν από Βιολογικούς καθαρισμούς πόλεων και βιομηχανιών κατόπιν κατάλληλης επεξεργασίας των λυμάτων.

Η ιλύς ανάλογα με το είδος και την προέλευσή της κατατάσσεται σε κατηγορίες σύμφωνα πάντα με την ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727. Οι κατηγορίες αυτές περιλαμβάνουν κυρίως τα εξής υλικά:

 • Ίλυς Βιολογικού από εταιρείες παραγωγής τροφίμων
 • Ίλυς Βιολογικού από εταιρείες παραγωγής αναψυκτικών και ποτών
 • Ίλυς Βιολογικού από εταιρείες παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων
 • Ίλυς Βιολογικού από αστικά λύματα
 • Ίλυς Βιολογικού από σφαγεία

Στερεά Απόβλητα Δήμων

Τα στερεά απόβλητα των δήμων, τα οποία αναφέρονται συνήθως ως αστικά στερεά απόβλητα, είναι η κατηγορία των αποβλήτων που παράγονται κυρίως από τα νοικοκυριά, και σε ορισμένες περιπτώσεις τα εμπορικά απόβλητα που συλλέγει ο δήμος από συγκεκριμένες περιοχές. Αποτελούνται σχεδόν αποκλειστικά από μη επικίνδυνα απόβλητα, με κύριο υλικό τα υπολείμματα τροφίμων με ορισμένες ελάχιστες εξαιρέσεις, όπως είναι οι μπαταρίες και άλλες τοξικές ουσίες, ( όπως τα χρώματα και τα βερνίκια ).

Πρώτη Ύλη

Πρώτη ύλη είναι το βασικό συστατικό από το οποίο παράγεται ένα προϊόν ή κάθε ανεπεξέργαστο υλικό. Από τη στιγμή που υποβάλλεται στη σωστή διαδικασία ανακύκλωσης, σχεδόν κάθε απόβλητο μπορεί να μετατραπεί σε μια ποικιλία πρώτων υλών, τα οποία μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, εξοικονομώντας τις περιορισμένες πρώτες ύλες που βρίσκονται στη φύση.

Αδρανοποίηση

Αυτός ο όρος αναφέρεται στη διαδικασία μετατροπής των ζωικών υποπροϊόντων σε παράγωγα προϊόντα μέσω υψηλής θερμοκρασίας και υπό περιπτώσεις και μέσω πίεσης που αφυδατώνει, αποστειρώνει και χωρίζει τα συστατικά των ζωικών υποπροϊόντων σε τετηγμένο ζωικό λίπος και επεξεργασμένες πρωτεΐνες, PAP, κρεατάλευρα ή οστεάλευρα (αναλόγως με την κατηγορία των ζωικών υποπροϊόντων).

Βιοαέριο

Το βιοαέριο είναι το αποτέλεσμα της βιολογικής αποσύνθεσης βιολογικής μάζας με την απουσία οξυγόνου. Μία μορφή φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται συχνά ως πηγή ενέργειας και συνήθως παράγεται από βιομάζα, περιττώματα, ξεραμένα φυτά, βοθρολύματα και μη τοξικά λύματα δήμων. Τα καύσιμα που προέρχονται από βιοαέριο μειώνουν τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο και αποτελούν μια άπειρη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας.

Αποτέφρωση

Η αποτέφρωση είναι μια μέθοδος επεξεργασίας αποβλήτων σε πολύ υψηλή θερμοκρασία που συνίσταται στην καύση οργανικών μολυσματικών αποβλήτων, η οποία χρησιμοποιείται συχνά για να καταλύσει και να απελευθερώσει βιοαέριο και επομένως να παράγει πράσινη ενέργεια. Η αποτέφρωση χρησιμοποιείται επίσης για τη μετατροπή μη ανακυκλώσιμων υλικών σε τέφρα, ώστε να μπορούν να απορριφθούν με πιο καθαρό, υγιεινό και ασφαλέστερο τρόπο, καταλαμβάνοντας πολύ λιγότερο χώρο.