Βρώσιμα Έλαια και Λίπη

Η εταιρεία μας κατέχει αποδεδειγμένα πρωτεύουσα θέση στην αγορά, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης ζωικών και φυτικών υποπροϊόντων, αποβλήτων, λιπών και ελαίων σε παραγωγούς ανεξάρτητα από το μέγεθός του και την γεωγραφική περιοχή, όπου αυτός δραστηριοποιείται. Αναλαμβάνουμε και υλοποιούμε με επιτυχία μεγάλα έργα διαχείρισης ζωικών και φυτικών υποπροϊόντων καθώς και μελέτης, προμήθειας, και ολικής διαχείρησης πιστοποιημένων λιποσυλλεκτών, διατηρώντας σημαντικές συμβάσεις τόσο με τον ιδιωτικό όσο και με τον δημόσιο τομέα.

Επισκόπηση
ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΛΑΙΑ & ΛΙΠΗ

Επισκόπηση

Η εταιρεία μας, καταβάλλοντας συνεχή προσπάθεια για βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει και αντιλαμβάνοντας από το 2007 την σημασία των πρακτικών όπως η ανακύκλωση, η αξιοποίηση και η εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων, δραστηριοποιείται στην προμήθεια κατάλληλων λιποσυλλεκτών, στη συλλογή και διαχείριση των οργανικών και μη αποβλήτων τους καθώς και των παραγώμενων λιπών και ελαίων. Η εταιρεία μας, σας παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις για τη συμμόρφωση της επιχείρησής σας με τις νομικές υποχρεώσεις της και την αποφυγή προβλημάτων στην κουζίνα σας.

Λιποσυλλέκτες
ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΛΑΙΑ & ΛΙΠΗ

Λιποσυλλέκτες

Ένας σωστά διαστασιολογημένος λιποσυλλέκτης, με την κατάλληλη συντήρηση, θα μειώσει τα επίπεδα αποβλήτων, λιπών και ελαίων δραστικά στα λύματα κάτω από 50 ppm, εξαλείφοντας την ανάγκη για δευτερογενή επεξεργασία με ένζυμα ή χημικές ουσίες και μειώνοντας τις αποφράξεις του αποχετευτικού δικτύου. Τα ανακτημένα λίπη και έλαια έχουν ελάχιστη πρόσμιξη και μπορούν να επεξεργαστούν σε κατάλληλες μονάδες διαχείρισης αποβλήτων, μειώνοντας το αποτύπωμα άνθρακα της κουζίνας στο περιβάλλον.

Κατηγορίες Λιποσυλλεκτών
ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΛΑΙΑ & ΛΙΠΗ

Κατηγορίες Λιποσυλλεκτών

Οι λιποσυλλέκτες χωρίζονται σε Παθητικούς και Αυτόματους ή Μηχανικούς. Oι μονάδες συλλογής λίπους και ελαίων πρέπει να εκκενώνονται μία φορά το μήνα και ιδανικά κάθε δύο εβδομάδες. Οι αυτόματοι λιποσυλλέκτες κάνουν τη δουλειά αυτή για εσάς, καθώς τα λίπη και έλαια συγκεντρώνονται σε εξωτερικά τοποθετημένο δοχείο, το οποίο αδειάζετε όταν γεμίσει στο ειδικό βαρέλι που σας παρέχουμε. Το βαρέλι είναι έτοιμο για συλλογή από τις εξειδικευμένες υπηρεσίες μας συλλογής και διαχείρισης λιπών και ελαίων. Χωρίς καθημερινή συντήρηση, μειώνοντας τις δυσάρεστες μυρωδιές και την εξάπλωση παθογόνων μικροοργανισμών στο χώρο σας.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες
ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΛΑΙΑ & ΛΙΠΗ

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Παρέχουμε μια γκάμα υπηρεσιών για την επιχείρηση σας, είτε στη μορφή της ολικής διαχείρισης των λιπών και ελαιών σας, είτε σαν αυτόνομες, μεμονωμένες υπηρεσίες. Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες προμήθειας, εγκατάστασης, και συντήρησης των λιποσυλλέκτων, καθώς και συλλογής και διαχείρισης αποβλήτων, βρώσιμων ελαίων και λιπών. Το πλήρως καταρτισμένο συνεργείο μας εγκαθιστά τον λιποσυλλέκτη στο χώρο σας, διασφαλίζοντας έτσι την ομαλή του λειτουργία και την ισχύ της εργοστασιακής εγγύησης. Επίσης, σας προσφέρουμε υπηρεσίες εκπαίδευσης, συντήρησης και έλεγχο ορθής λειτουργίας του λιποσυλλέκτη.

Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών
ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΛΑΙΑ & ΛΙΠΗ

Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

Το μέγεθος του λιποσυλλέκτη που απαιτείται βασίζεται στον ρυθμό ροής του εξοπλισμού που είναι συνδεδεμένος στη μονάδα αποχέτευσης. Εκπονούμε μελέτη για τον υπολογισμό του μεγέθους του λιποσυλλέκτη και σας προτείνουμε τον κατάλληλο λιποσυλλέκτη για τις ανάγκες σας. Επίσης, σας παρέχουμε πλήρης καθοδήγηση για την απαιτούμενη Αδειοδότηση Αποχέτευσης Υγρών Αποβλήτων, καθώς και βεβαίωση ετήσιας συλλογής αποβλήτων και συμβουλευτική κάλυψη - σε συνδυασμό με την υπηρεσία συλλογής & διαχείρισης αποβλήτων - για τη συμπλήρωση του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων.

Συλλογή & Διαχείριση Αποβλήτων
ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΛΑΙΑ & ΛΙΠΗ

Συλλογή & Διαχείριση Αποβλήτων

Αναλαμβάνουμε τη συλλογή και διαχείριση των αποβλήτων βρώσιμων λιπών και ελαίων, με σκοπό την περαιτέρω διαχείριση και τυχόν αξιοποίηση τους. Διαθέτουμε πολυετή εμπειρία στο χώρο αυτό, με ένα εκτενές δίκτυο πανελλαδικά που μας επιτρέπει να ανταπεξέλθουμε άμεσα στις ανάγκες των πελατών μας με επαγγελματισμό, τηρώντας πάντα τα αυστηρά πρωτόκολλα συλλογής και διαχείρισης αποβλήτων.