Διοικητικό Συμβούλιο

Εμείς, το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), είμαστε υπεύθυνοι για την γενική εποπτεία και επίβλεψη των τομέων δραστηριότητας της KAFSIS. Η αποστολή μας είναι να κρατήσουμε την εξειδίκευση μας ενωμένη για την μελλοντική ανάπτυξη αυτού του οργανισμού, έχοντας δημιουργήσει μια εταιρεία με τεχνογνωσία σε κάθε τομέα σχετικό με την διαχείριση αποβλήτων, την παραγωγή ενέργειας και την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων παρέχοντας παράλληλα βιώσιμες λύσεις στα σημερινά προβλήματα.

Θοδωρής Κασκάνης

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Στοχεύοντας στην πλήρη ανάκτηση, ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση κάθε είδους αποβλήτων προς όφελος του πλανήτη μας, υλοποιούμε νέες μεθόδους και τεχνικές που εξασφαλίζουν την αποκατάσταση και την εξυγίανση των φυσικών πόρων, καθιστώντας πολύτιμα αγαθά για την ανθρωπότητα όπως το νερό προσιτά και επαρκή για όλους.

Ξανθή – Μαρία Σουσώνη

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Προβλέποντας τις ανάγκες της αγοράς, επενδύουμε συνεχώς στην ανάπτυξη μοναδικών και καινοτόμων εξελιγμένων βιομηχανικών τεχνολογιών οι οποίες θα παράσχουν βιώσιμες λύσεις στα σημερινά περιβαλλοντικά προβλήματα. Η ΚAFSIS είναι προσηλωμένη στην αιχμή των τεχνολογιών διαχείρισης αποβλήτων, προκειμένου να παράσχει στους πελάτες της την όσο το δυνατόν πιο εκτεταμένη γκάμα υπηρεσιών.

Ανδρέας Σαβάδης

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η εταιρεία μας εκμεταλλευομένη στο έπακρο τις δυνατότητες των υποδομών που διαθέτει είναι σε θέση να ελαχιστοποιήσει την ποσότητα των αποβλήτων που δεν αξιοποιούνται προς ανακύκλωση και παράλληλα να μεγιστοποιήσει την εξοικονόμηση προς όφελος των πελατών της και του περιβάλλοντος, προσφέροντας λύσεις ειδικά σχεδιασμένες στις ανάγκες κάθε πελάτη της.

Δημήτρης Στεργίου

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Αποτελεί κύριο μέλημα μας να εντοπίζουμε τις ιδιαιτερότητες και δυσκολίες κάθε περίπτωσης, συνεργαζόμενοι πάντα στενά με τους πελάτες μας, αντιμετωπίζουμε την βέλτιστη εκτέλεση των έργων μας ως ξεχωριστή κάθε φορά πρόκληση, εγγυώμενοι ταυτόχρονα την πιστή τήρηση της δέσμευσης μας για την απόλυτη προστασία του περιβάλλοντος.

Αθανάσιος Κοκαλιάς

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ & ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Πλήρως ευθυγραμμισμένη τόσο στην εθνική όσο και την κοινοτική νομοθεσία, η KAFSIS είναι πρωτοπόρος στην εφαρμογή πρακτικών διαχείρισης περιβάλλοντος συντονισμένη σε κάθε επικαιροποίηση της ειδικής νομοθεσίας, ενώ παράλληλα μέσω διάφορων επιμορφωτικών πρωτοβουλιών, ενημερώνουμε τους πελάτες μας, τους αρμόδιους φορείς και το ευρύ κοινό για τα κρίσιμα περιβαλλοντικά ζητήματα.

Η KAFSIS εφαρμόζει μια οριζόντια οργανωτική δομή, προκειμένου να δημιουργήσει ευελιξία στην εταιρεία και να χρησιμοποιεί αποδοτικά τις ικανότητες και τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού της. Αυτό μας επιτρέπει να λαμβάνουμε άμεσες και αποδοτικές αποφάσεις καθώς ταυτόχρονα να συνεπικουρεί το κάθε τμήμα να επιτύχει την καλύτερη δυνατή απόδοση.