Όροι Χρήσης

Η εταιρεία «KAFSIS BIOMHXANIKΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» με δ.τ. «KAFSIS» ( "εμείς", "μας" ή "εμάς") διατηρεί τον ιστότοπο "www.kafsis.com" ("Ιστοσελίδα"). Η εταιρεία «KAFSIS BIOMHXANIKΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» σας παρέχει τις υπηρεσίες της αναφορικά με τον ιστότοπο της με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις ("Όροι Χρήσης"). Η χρήση αυτής της ιστοσελίδας δηλώνει τη συμφωνία σας στους παρόντες Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου που βρίσκεται στην Ιστοσελίδα. Παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους Χρήσης προσεκτικά. Εκτός από τους παρόντες Όρους Χρήσης, όταν χρησιμοποιείτε όλες τις τρέχουσες ή μελλοντικές υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων KAFSIS μπορείτε επίσης να υπόκεισθε στις οδηγίες και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για την εν λόγω υπηρεσία ή την επιχείρηση.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που βρίσκεται σε αυτήν την ιστοσελίδα για να κατανοήσετε τις πρακτικές μας σχετικά με τη συλλογή και χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών. Μπορείτε να συναινείτε στη χρήση αυτών των πληροφοριών που συλλέγονται από την Ιστοσελίδα σύμφωνα με τους όρους της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή στέλνετε e-mail σε εμάς, επικοινωνείτε μαζί μας ηλεκτρονικά. Συμφωνείτε να λαμβάνετε επικοινωνία από εμάς ηλεκτρονικά. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω e-mail ή αναρτώντας σημειώσεις στον ιστότοπο μας. Συμφωνείτε ότι όλες οι συμφωνίες, σημειώσεις, γνωστοποιήσεις και άλλες επικοινωνίες που παρέχουμε σε σας, ικανοποιούν ηλεκτρονικά οποιαδήποτε νομική απαίτηση για τέτοια τύπου επικοινωνία η οποία είναι έγγραφη.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Όλα τα υλικά που εμφανίζονται, ή που περιέχονται, στο εσωτερικό της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς να περιορίζονται σε σχέδια, κείμενα, εκδοτικά υλικά, ενημερωτικό κείμενο, φωτογραφίες, εικόνες, έργα τέχνης και άλλα γραφικά υλικά, καθώς και τα ονόματα, λογότυπα, εμπορικά σήματα και σήματα υπηρεσιών ( συλλογικά, τα "Υλικά"), είναι ιδιοκτησία της KAFSIS ή των δικαιοπαρόχων της και προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και όλους τους άλλους ισχύοντες νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Το όνομα, τα σχέδια, και τα συναφή σήματα που περιέχονται στα υλικά είναι εμπορικά σήματα της KAFSIS ή των θυγατρικών της. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Ιστοσελίδα και τα υλικά αποτελούν ιδιοκτησία της KAFSIS, των συνεργατών και δικαιοπαρόχων της, και ότι δεν θα αποκτήσετε κανένα δικαίωμα ή άδεια σε οποιαδήποτε εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ιστοσελίδα ή τα υλικά. Ο ιστότοπος και τα υλικά προστατεύονται από την νομοθεσία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τόσο μεμονωμένα όσο και ως συλλογική εργασία ή κατάρτιση, καθώς και σύμφωνα με τη νομοθεσία για τα εμπορικά σήματα και των νόμων περί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, καθώς και από άλλους ισχύοντες νόμους.

Η KAFSIS σας παραχωρεί μία προσωπική, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης για την αναπαραγωγή ενός λογικού αριθμού αντιγράφων των Υλικών (εκτός από το σχεδιασμό ή τη δομή της ιστοσελίδας), μόνο για μη εμπορική και προσωπική χρήση και μόνο σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Κάθε αντίγραφο που κάνετε από τα υλικά πρέπει να διατηρήσει όλα τα δικαιώματα μας και τις σχετικές σημειώσεις. Η χρήση των υλικών, όπως εκτίθεται παρακάτω, επιτρέπεται μόνο με την προηγούμενη ρητή και έγγραφη συναίνεση της KAFSIS και / ή των δικαιοπαρόχων της. Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται ρητά στους παρόντες Όρους Χρήσης, δεν επιτρέπεται (i) η αναπαραγωγή, τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, προβολή, εκτέλεση, διανομή, διάδοση, κυκλοφορία, ή με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση οποιουδήποτε περιεχομένου της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς όμως να περιορίζονται σε, οποιαδήποτε Υλικά, εν όλω ή εν μέρει, σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος (ii) να συμμετέχετε στη μεταφορά, άδεια ή πώληση οποιουδήποτε περιεχομένου της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς να περιορίζονται μόνο των υλικών ή (iii) να συμμετέχετε στη δημιουργία παράγωγων έργων ή η με οποιοδήποτε τρόπο εκμετάλλευση οποιουδήποτε μέρους της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς να περιορίζονται μόνο των υλικών. Κανένα τμήμα του περιεχομένου της Ιστοσελίδας δεν μπορεί να αποθηκευτεί σε έναν υπολογιστή παρά μόνο για προσωπική και μη εμπορική χρήση.

Τα εμπορικά σήματα, λογότυπα και τα σήματα υπηρεσιών (συλλογικά τα «Εμπορικά Σήματα») που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα είναι καταχωρημένα και μη καταχωρημένα εμπορικά σήματα της KAFSIS μόνα τους ή συλλογικά. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε από τα εμπορικά σήματα που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα, χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση της KAFSIS ή του τρίτου που κατέχει το εμπορικό σήμα. Η κατάχρηση των Εμπορικών Σημάτων που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα, ή οποιουδήποτε άλλου περιεχομένου της ιστοσελίδας, εκτός από τα προβλεπόμενα στους παρόντες Όρους Χρήσης, απαγορεύεται αυστηρά. Δεν μπορείτε να πλαισιώσετε ή να χρησιμοποιήσετε άλλες τεχνικές πλαισίωσης για να συμπεριλάβετε οποιοδήποτε εμπορικό σήμα ή άλλες ιδιόκτητες πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων εικόνων, κειμένου, σελιδοποίησης ή φορμών) της KAFSIS ή των θυγατρικών της, χωρίς τη ρητή έγγραφη συγκατάθεση KAFSIS. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε meta tags ή άλλο «κρυφό κείμενο» που χρησιμοποιεί η KAFSIS, ή το όνομα ή εμπορικά σήματα χωρίς τη ρητή έγγραφη συγκατάθεση KAFSIS ή των θυγατρικών της. Οποιαδήποτε αναρμόδια χρήση τερματίζει την άδεια που χορηγήθηκε από τη KAFSIS. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε εμπορικό σήμα KAFSIS ή των θυγατρικών της ως τμήμα του συνδέσμου χωρίς σαφή γραπτή άδειά μας.

Τίποτα από όσα περιέχονται στους παρόντες Όρους Χρήσης δεν θα πρέπει να ερμηνευτεί ότι παρέχει οποιαδήποτε άλλη άδεια ή δικαίωμα, ρητώς, κατά συνέπεια, τελεσίδικα ή με άλλο τρόπο, στο πλαίσιο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας μας ή τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου, χωρίς την γραπτή άδεια KAFSIS ή των τρίτων που μπορεί να κατέχουν τα Εμπορικά Σήματα που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα. Τα δικαιώματα που δεν παραχωρούνται ρητά στο παρόν διατηρούνται.

Επιτρεπτή χρήση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες, τις προσφορές και το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας μόνο για νόμιμους σκοπούς. Κάθε κακή χρήση της Ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε από τα υλικά απαγορεύεται αυστηρά. Εκτός εάν αναφέρεται σε άλλο σημείο της ιστοσελίδας κάτι διαφορετικό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα υλικά που διατίθενται για το θέμα αυτό υπό τους ακόλουθους όρους: (i) τα υλικά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για προσωπικούς, ενημερωτικούς ή εσωτερικούς επιχειρηματικούς σκοπούς (ii) τα υλικά Δεν παρέχονται, δεν πωλούνται, δεν μισθώνονται (ούτε παρέχεται πρόσβαση στα Υλικά) για καμία αμοιβή ή άλλου είδους αντάλλαγμα (iii) όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων και άλλων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας που περιλαμβάνονται στα υλικά, όπως παρουσιάζονται σε αυτήν την ιστοσελίδα εμφανίζεται και ισχύει σε όλα τα αντίγραφα (iv) τα υλικά δεν αλλάζουν ή δεν μετατρέπονται κατά οποιονδήποτε τρόπο και (v) ούτε τα γραφικά δεν δύναται να χρησιμοποιούνται ξεχωριστά από το συνοδευτικό τους κείμενο.

Κατά τη χρήση της ιστοσελίδας, συμφωνείτε ότι δεν θα: (i) διαγράψετε, τροποποιήσετε, υποκλέψετε ή προσπάθεια να αλλάξετε ή να τροποποιήσετε οποιοδήποτε από τα υλικά της ιστοσελίδας (ii) χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε συσκευή, λογισμικό ή διαδικασία με σκοπό να καταστρέψετε ή παρέμβετε στη σωστή λειτουργία του δικτυακού τόπου ή των servers ή των δικτύων που συνδέονται με την Ιστοσελίδα, ή να προβείτε σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια και να εμπλέξετε και άλλα μέρη που κάνουν χρήση της Ιστοσελίδας (iii) δεν θα χρησιμοποιήσετε robot, spider ή άλλη αυτόματη ή χειροκίνητη συσκευή ή διαδικασία με σκοπό τη συγκομιδή ή τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με την Ιστοσελίδα για σκοπούς άλλους από τους γενικώς σε μια διαθέσιμη μηχανή αναζήτησης (iv) δεν θα χρησιμοποιήσετε ονόματα, σήματα υπηρεσιών ή σήματα της KAFSIS ή των θυγατρικών της χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή μας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, όπως metatags, λέξεις-κλειδιά μηχανής αναζήτησης, ή κρυφού κειμένου (v) δεν θα χρησιμοποιήσετε κάθε υλικό ή πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου του κειμένου, εικόνων ή φωτογραφίες, οι οποίες γίνονται διαθέσιμες μέσω αυτής της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών μυστικών, τα δικαιώματα της δημοσιότητας ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε άλλου μέρους (vi) δεν θα φορτώσετε αρχεία που περιέχουν ιούς, δούρειους ίππους, σκουλήκια, ωρολογιακές βόμβες, cancelbots, κατεστραμμένα αρχεία ή οποιοδήποτε άλλο παρόμοιο λογισμικό ή προγράμματα που ενδέχεται να βλάψουν την λειτουργία του υπολογιστή κάποιου άλλου ή την περιουσία του άλλου.

ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΑΣ

Με τη χρήση της ιστοσελίδας, δηλώνετε και εγγυάστε ότι: (i) έχετε τη δύναμη και την εξουσία να αποδέχεστε αυτούς τους Όρους Χρήσης και να συνάψετε τη παρούσα συμφωνία με τη KAFSIS (ii) θα είστε σε θέση να αναλάβετε, και θα αναλάβετε, τυχόν κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση των υλικών στην ιστοσελίδα και (iii) να κατανοήσετε και να αποδεχθείτε τους όρους, τις συνθήκες και τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση του περιεχομένου και του υλικού της ιστοσελίδας.

Εάν δεν συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης ή είστε με οποιοδήποτε τρόπο δυσαρεστημένοι με την Ιστοσελίδα ή τα υλικά, η μοναδική και αποκλειστική σας δυνατότητα είναι να διακόψετε τη χρήση της ιστοσελίδας. Η ιστοσελίδα δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά. Αν είστε κάτω των 18 ετών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μόνο με την άδεια και τη συμμετοχή ενός γονέα ή κηδεμόνα. Η KAFSIS και οι συνεργάτες της διατηρούν το δικαίωμα να αρνηθούν υπηρεσίες, να τερματίσουν λογαριασμούς, ή να αφαιρέσουν ή να τροποποιήσουν το περιεχόμενο κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια.

Υποβολή ή την απόσπαση περιεχομένου

Η ιστοσελίδα μπορεί να παρέχει σε εσάς και άλλους χρήστες τη δυνατότητα να υποβάλετε, την ανάρτηση, προβολή, μετάδοση ή / και την ανταλλαγή πληροφοριών, ιδεών, απόψεων, φωτογραφιών, εικόνων, βίντεο, δημιουργικών έργων ή άλλων πληροφοριών, μηνυμάτων, μεταδόσεων ή υλικού σε μας, στην Ιστοσελίδα ή σε άλλους ("Post" ή "Σχόλια"). Με την ανάρτηση, μας παραχωρείτε μια δωρεάν, παγκόσμια, μη καταγγέλσιμη , μη αποκλειστική άδεια για χρήση, αναπαραγωγή, τροποποίηση, προσαρμογή, επεξεργασία, εμπορική χρήση, δημοσίευση, αποθήκευση, διανομή, δημοσία και ιδιωτική εμφάνιση, επικοινωνία, δημοσία και ιδιωτική εκτέλεση, μετάδοση, δημιουργία παράγωγων έργων που βασίζονται στην ανάρτηση σας , και να προωθήσει τις θέσεις αυτές (εν όλω ή εν μέρει) σε οποιοδήποτε μέσο τώρα γνωστό ή μελλοντικά, για εκδοτικούς, εμπορικούς, διαφημιστικούς προωθητικούς και άλλους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό , το δικαίωμα να δημοσιεύσουμε το όνομά σας σε σχέση με τη δημοσίευση σας και το δικαίωμα παραχώρησης ή το σύνολο αυτών των δικαιωμάτων. Αναγνωρίζετε ότι έχουμε κάθε δικαίωμα, τίτλο και συμφέρον σε κάθε συλλογή, η συλλογική εργασία ή άλλες εργασίες παράγωγες που δημιουργήθηκαν με τη χρήση ή την ενσωμάτωση της δημοσίευσης. Να θυμάστε ότι είστε τελικά υπεύθυνος για όλες τις αναρτήσεις σας και εγγυάστε ότι: (i) η ανάρτηση δεν έχει και δεν θα παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε άλλου τρίτου μέρος το δικαίωμα ούτε παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία ή διάταξη (ii) έχετε το δικαίωμα να χορηγείτε οποιαδήποτε και όλα τα απαραίτητα δικαιώματα και άδειες που προβλέπονται στο παρόν, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, όλα τα απαραίτητα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων συγγενικών δικαιωμάτων με την ανάρτηση, ελεύθερα και απαλλαγμένα από όλες τις αξιώσεις και τα βάρη χωρίς να παραβιάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου ή οντότητας, συμπεριλαμβανομένων του κάθε δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή ή την δημοσιότητα και (iii) ότι κάθε πρόσωπο που απεικονίζεται σε οποιαδήποτε εικόνα ή φωτογραφία που έχετε υποβάλει, στο πλαίσιο της δημοσίευσης, εάν υπάρχει, έχει δώσει συγκατάθεση για τη χρήση της φωτογραφίας. Καμία αποζημίωση δεν θα καταβάλλεται για τη χρήση της ανάρτηση σας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, κάθε φωτογραφία που μπορεί να περιέχει.

Τα σχόλια και οι καταχωρίσεις δεν αντικατοπτρίζουν τις απόψεις της KAFSIS ή των θυγατρικών της. Δεν έχουμε καμία υποχρέωση να παρακολουθούμε, να επεξεργαστούμε ή να αναθεωρήσουμε οποιεσδήποτε αναρτήσεις στην ιστοσελίδα. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ή υποχρέωση που προκύπτει από το περιεχόμενο των εν λόγω καταχωρίσεων ούτε για οποιοδήποτε λάθος, δυσφήμιση, συκοφαντική δυσφήμιση, συκοφαντία, παράλειψη, ψεύδος, βωμολοχία, πορνογραφία, βλασφημία, κίνδυνο ή ανακρίβεια περιέχεται σε οποιαδήποτε πληροφορία εντός καταχώρισης στην Ιστοσελίδα.

Απαγορεύεται αυστηρά η ανάρτηση ή μετάδοση οποιουδήποτε παράνομου, απειλητικού, συκοφαντικού, δυσφημιστικού, άσεμνου, σκανδαλώδους, εμπρηστικού, πορνογραφικού ή βλάσφημου υλικού που θα μπορούσε να συνιστά ή να ενθαρρύνει συμπεριφορά που θα μπορούσε να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα, να προκαλέσει αστική ευθύνη, ή με άλλο τρόπο παραβιάζει οποιοδήποτε νόμο. Εμείς θα συνεργαστούμε πλήρως με οποιεσδήποτε αρχές επιβολής του νόμου ή δικαστικής απόφασης που θα ζητούν την αποκάλυψη της ταυτότητας οποιουδήποτε δημοσιεύει παρόμοιες πληροφορίες ή υλικό.

Η KAFSIS δεν έχει καμία υποχρέωση να παρακολουθεί οποιεσδήποτε αναρτήσεις σε αυτό το ιστότοπο. Ωστόσο, η KAFSIS διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρήσει, να τροποποιήσει, να διανείμει, να καταργήσει ή να διαγράψει οποιοδήποτε δημόσιο σχόλιο, ανά πάσα στιγμή. Η KAFSIS διατηρεί επίσης το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αποκαλύψει οτιδήποτε κρίνει αναγκαίο για την ικανοποίηση οποιουδήποτε εφαρμοστέου νόμου, κανονισμού, νομικής διαδικασίας ή κυβερνητικού αιτήματος, ή να επεξεργαστεί, να αρνηθεί να δημοσιεύσει ή να διαγράψει οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό, εν όλω ή εν μέρει, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της KAFSIS.

Καμία Δέσμευση για τις ιστοσελίδες τρίτων

Η ιστοσελίδα περιέχει συνδέσεις ή παραπομπές σε ιστοσελίδες τρίτων, πηγές και διαφημιστικά (συλλογικά, "Δικτυακοί Τόποι Τρίτων").Η Σύνδεση με αυτές τις ιστοσελίδες είναι με δική σας ευθύνη. Η KAFSIS και οι θυγατρικές της δεν φέρουν ευθύνη για την ακρίβεια ή την αξιοπιστία οποιουδήποτε περιεχομένου, δεδομένων, απόψεων, συμβουλών, δηλώσεων ή άλλων πληροφοριών που διατυπώνονται για τις ιστοσελίδες τρίτων. Η KAFSIS, επίσης, δεν είναι υπεύθυνη για τη διαθεσιμότητα των εν λόγω δικτυακών τόπων τρίτων, ούτε είναι υπεύθυνη για την αισθητική, εμφάνιση, την καταλληλότητα για την γούστο ή την υποκειμενική αξιολόγηση της ποιότητας του πληροφοριακού περιεχόμενου, την διαφήμιση, τα προϊόντα ή άλλα υλικά που είναι διαθέσιμα από ή μέσω αυτών των Τρίτων ιστότοπων. Καμία δέσμευση για το περιεχόμενο, τις πληροφορίες, τα δεδομένα, τις απόψεις, τις συμβουλές, τις δηλώσεις αγαθών, υπηρεσιών ή προϊόντων αυτών δεν εκφράζονται ή υπονοούνται από οποιαδήποτε πληροφορία, υλικό ή περιεχόμενο οποιουδήποτε τρίτου που περιέχονται , αναφέρονται, περιλαμβάνονται, ή που συνδέονται από ή προς τον Δικτυακό Τόπο. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει η KAFSIS να θεωρηθεί υπεύθυνη, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε απώλεια, βλάβη ή ζημία που προκαλείται ή φέρεται να έχει προκληθεί σε σας σε σχέση με τη χρήση, ή την εξάρτηση, οποιουδήποτε περιεχομένου, πληροφοριών, δεδομένων, απόψεων, συμβουλών, δηλώσεων, αγαθών, υπηρεσιών ή τα προϊόντα που διατίθενται σε αυτές τις ιστοσελίδες. Για οποιεσδήποτε παρατηρήσεις θα πρέπει να απευθυνθείτε απευθείας στον διαχειριστή ή κάτοχο τρίτο της ιστοσελίδας. Οι συνδέσεις με τοποθεσίες τρίτων δεν υπονοούν ότι η KAFSIS είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένη να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, εμπορική επωνυμία, το λογότυπο ή σύμβολο πνευματικών δικαιωμάτων που εμφανίζεται ή είναι προσβάσιμο μέσω αυτών των δεσμών, ή ότι το τρίτο μέρος της συνδεόμενης ιστοσελίδας είναι εξουσιοδοτημένο να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, εμπορική επωνυμία, το λογότυπο ή τα πνευματικά δικαιώματα σύμβολο της KAFSIS ή των θυγατρικών της.

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ / ΑΦΑΙΡΕΣΗ

Η KAFSIS μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να τερματίσει τον κωδικό σας, την πρόσβασής σας, τον λογαριασμό σας (ή οποιοδήποτε μέρος αυτής) στην Ιστοσελίδα, ή να αφαιρέσει οποιαδήποτε από τις αναρτήσεις σας, και οποιουδήποτε είδους επικοινωνία μεταδίδεται από εσάς, ή πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες, αποστέλλονται, ή λαμβάνονται μέσω της ιστοσελίδας χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς να περιορίζονται σε: (i) η ταυτόχρονη πρόσβαση της ιστοσελίδας με τον ίδιο αριθμό αναγνώρισης του χρήστη, (ii) επιτρέποντας σε άλλο πρόσωπο ή οντότητα να χρησιμοποιήσει ως χρήστη τον αριθμό ταυτοποίησης για την πρόσβαση στη Ιστοσελίδα, (iii) κάθε άλλη πρόσβαση ή τη χρήση της Ιστοσελίδας εκτός εάν προβλέπεται ρητά σε αυτούς τους Όρους Χρήσης, (iv) οποιαδήποτε παραβίαση των Όρων Χρήσης ή τους κανόνες και τους κανονισμούς που αφορούν τη χρήση του λογισμικού ή / και δεδομένων αρχείων που περιέχονται στα οποία παρέχεται πρόσβαση μέσω του site, (v) παραποίηση ή αλλοίωση οποιουδήποτε λογισμικού ή / και τα αρχεία δεδομένων που περιέχονται ή στα οποία παρέχεται πρόσβαση μέσω της Ιστοσελίδας, (vi) αδυναμία χρήσης της ιστοσελίδας ή τμήματος αυτής σε τακτική βάση, ή (vii) την υποβολή αναρτήσεων που είναι εκτός θέματος ή όχι σύμφωνα με την αποστολή ή το συμφέρον της ιστοσελίδας. Τερματισμός, αναστολή ή ακύρωση αυτών των Όρων Χρήσης ή των δικαιωμάτων πρόσβασης δεν θίγει οποιοδήποτε δικαίωμα ή την αξίωση την οποία η KAFSISμπορεί να δικαιούται, κατά το νόμο ή άλλως ισοδύναμα. Κατά τον τερματισμό των παρόντων Όρων Χρήσης, όλα τα δικαιώματα που σας έχουν παραχωρηθεί θα λήξουν αυτόματα και επανέρχονται αμέσως στη KAFSISκαι των δικαιοπαρόχων της.

ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

Η KAFSIS και οι θυγατρικές της προσπαθούν να είναι όσο το δυνατόν ακριβέστερες. Ωστόσο, η KAFSIS δεν εγγυάται ότι οι περιγραφές των υπηρεσιών ή άλλο περιεχόμενο σε αυτό το Site είναι ακριβή, πλήρη, αξιόπιστα, ενημερωμένα, ή χωρίς σφάλματα. Ούτε η KAFSIS ούτε οι θυγατρικές της είναι υπεύθυνοι για τη διαθεσιμότητα των εν λόγω εξωτερικών δικτυακών τόπων ή πόρων και δεν εγγυώνται και δεν φέρουν ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο, διαφήμιση, προϊόντα ή άλλα υλικά που υπάρχουν ή διατίθενται από τέτοιες ιστοσελίδες ή πηγές.

ΑΥΤΗ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ KAFSIS "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΚΑΙ "ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ". ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΡΗΤΑ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ.

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η KAFSIS ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ, ΔΕΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΕΙΤΕ ΡΗΤΑ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΥΤΗΤΑ, ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ , ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΤΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ , ΤΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. Η KAFSIS ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ SITE, ΟΙ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΕΣ ΤΗΣ, ΤΑ E-MAIL ΠΟΥ ΣΤΕΛΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΑΠΟ ΙΟΥΣ Ή ΑΛΛΑ ΕΠΙΖΗΜΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Η KAFSIS ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΖΗΜΙΕΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΜΟΡΦΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΜΕΣΩΝ, ΕΜΜΕΣΩΝ, ΤΥΧΑΙΩΝ, ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΩΝ.

Η KAFSIS, ΚΑΙ ΚΑΘΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ, ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΥΧΟΝ ΛΑΘΩΝ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΝ. Η KAFSIS ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΥΧΟΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΝ, Ή ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΕΙ Ή ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΨΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΒΑΘΜΟ ΣΤΟΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.

Η KAFSIS ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.Η KAFSIS ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ SITE, ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΟ Ή ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ, ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ, ΟΤΙ ΤΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΝΟΝΤΑΙ, Η ΟΤΙ Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΥΧΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ, Η Ο SERVER ΠΟΥ ΤΟ ΚΑΘΙΣΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΑΠΟ ΙΟΥΣ Ή ΑΛΛΑ ΕΠΙΖΗΜΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.

ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΝΟΜΟΙ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΜΜΕΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ Ή ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΕΑΝ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΣΑΣ, ΟΛΕΣ Ή ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΣΑΣ, ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ Ή ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΥΤΑ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΚΛΑΠΟΥΝ ΑΠΟ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ Η ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ Η KAFSIS, ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ή ΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΠΟΙΝΙΚΗ, ΤΥΧΑΙΑ, ΕΙΔΙΚΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ Ή ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Ή ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ SITE, Ή ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΘΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ SITE ΤΗΣ KAFSIS Η΄ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ, Ή ΑΛΛΗ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΕΙΤΕ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΔΙΚΗΜΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ), ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ή ΑΛΛΩΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ Η KAFSIS Ή ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΖΗΜΙΩΝ. Η ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΖΗΜΙΕΣ Ή ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΛΑΘΟΣ, ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ, ΔΙΑΚΟΠΗ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ, ΕΛΑΤΤΩΜΑ, ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ, ΙΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ «ΜΟΛΥΝΣΗΣ», ΑΠΟΤΥΧΙΑ ON LINE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΔΙΚΤΥΟΥ Ή ΒΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ , Ή ΚΛΟΠΗ, ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ, Ή ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΗΣ, Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΡΧΕΙΟΥ. ΡΗΤΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Η KAFSIS, ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΥΣΦΗΜΙΣΤΙΚΗ, ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΗ Ή ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΤΗ ΤΟΥ SITE.

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΘΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ Η ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ, ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΕΙΤΕ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ) Ή ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΝΟΜΙΚΗΣ Η ΔΙΚΑΙΙΚΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ. ΚΑΘΕ ΟΡΟΣ ΠΟΥ ΚΗΡΥΧΘΕΙ ΑΚΥΡΟΣ ΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΙΓΕΙ ΤΗΝ ΙΣΧΥ Ή ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΌΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να απαλλάξετε την KAFSIS και τις θυγατρικές της, καθώς και τα αντίστοιχα στελέχη, τους διευθυντές, τους ιδιοκτήτες, τους υπαλλήλους, τους πράκτορες, τους παροχείς πληροφοριών και των δικαιοπαρόχων (συλλογικά τα «αποζημιούμενα μέρη") χωρίς βλάβη από και κατά σε οποιαδήποτε και όλες τις αξιώσεις, την ευθύνη , τις απώλειες, τις αγωγές , μηνύσεις , δαπάνες και έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των δικηγορικών εξόδων) που προκύπτουν ή καταλογίζονται από οποιαδήποτε παραβίαση εκ μέρους σας των όρων χρήσης. Η KAFSIS διατηρεί το δικαίωμα, με δικά της έξοδα, να αναλάβει την αποκλειστική υπεράσπιση και τον έλεγχο οποιουδήποτε θέματος διαφορετικά υπόκειται σε αποζημίωση από εσάς, και σε τέτοια περίπτωση, θα συμφωνείτε να συνεργάζεστε με την υπεράσπιση της KAFSIS σχετικά με την εν λογω απαίτηση. Η KAFSIS δεν έχει καμιά υποχρέωση να υπερασπιστεί, να αποζημιώσει, ή να σας προστατεύσει για θέματα που προκύπτουν, ή αφορούν τους συγκεκριμένους όρους χρήσης η της ιστοσελίδας.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε αξίωση ή βάση αγωγής που προκύπτει από τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας ή τους παρόντες Όρους Χρήσης θα πρέπει να κατατεθεί εντός ενός έτους μετά από μια τέτοια αξίωση ή αιτία της δράσης από όπου προέκυψε σε διαφορετική περίπτωση θα παραγραφεί, παρά την οποιαδήποτε αντίθετη πρόβλεψη νόμου για διαφορετικό χρόνο παραγραφής. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, οποιαδήποτε αποτυχία από τη KAFSIS να επιβάλει ή να ασκήσει οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης ή συγγενικού δικαιώματος, δεν συνιστά παραίτηση από το δικαίωμα ή διάταξη.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Οποιαδήποτε διαφωνία που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με την επίσκεψή σας στο Δικτυακό Τόπο πρέπει να υποβληθεί σε εμπιστευτική διαιτησία στην αποκλειστική δικαιοδοσία της Αθήνας (Ελλάδα), εκτός της περιπτώσεως που με οποιοδήποτε τρόπο παραβιάζονται ή απειλούνται να παραβιαστούν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της KAFSIS, όπου η KAFSIS μπορεί να ζητήσει ασφαλιστικά ή άλλη κατάλληλη προστασία σε οποιοδήποτε άλλο αρμόδιο δικαστήριο σε οποιαδήποτε χώρα εντός της Ε.Ε. , και για την οποία συναινείτε στην εν λόγω αποκλειστική δικαιοδοσία και τόπο. Η απόφαση του διαιτητή θα είναι δεσμευτική και μπορεί να εισαχθεί ως κρίση σε οποιοδήποτε δικαστήριο της αρμόδιας δικαιοδοσίας στην Αθήνα, Ελλάδα. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, καμία διαιτησία στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας δεν θα πρέπει να συνδέεται με μια διαιτησία που περιλαμβάνει οποιοδήποτε άλλο μέρος το οποίο υπόκειται στην παρούσα συμφωνία, είτε μέσω διαδικασιών διαιτησίας ή με άλλο τρόπο. Εκτός από τις κυρώσεις και αποθετικές ζημίες (οι οποίες δεν μπορούν να επιδικασθούν), και υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης, οι διαιτητές θα πρέπει να έχουν εξουσιοδοτηθεί να παράσχουν σε κάθε μέρος κάθε προσωρινή ή δίκαιη λύση που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος συναινεί (α) στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων στην Αθήνα, Ελλάδα για οποιαδήποτε ενέργεια (i) για να υποχρεώσει σε διαιτησία, (ii) να επιβάλει οποιαδήποτε ανάθεση καθηκόντων των διαιτητών, ή (iii) σε οποιαδήποτε στιγμή πριν από την αναγνώριση και το διορισμό των διαιτητών, για την εξεύρεση προσωρινής, ενδιάμεσης ή προσωρινής δίκαιης λύση, και (β) για την εξυπηρέτηση της διαδικασίας με οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια με συστημένη επιστολή ή οποιαδήποτε άλλα μέσα που προβλέπονται από το νόμο.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ SITE

Παρακαλώ εξετάστε τις άλλες πολιτικές μας, που έχουν δημοσιευθεί σε αυτό το Site. Αυτές οι πολιτικές διέπουν επίσης την επίσκεψή σας σε αυτό το Site. Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης είναι παράνομη, άκυρη ή για οποιονδήποτε λόγο μη εφαρμόσιμη, τότε η εν λόγω διάταξη θα θεωρείται ότι δεν αποτελεί μέρος των παρόντων Όρων Χρήσης και δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα των υπολοίπων διατάξεων. Αυτοί οι Όροι Χρήσης και κάθε δημοσιευθείς κανόνας λειτουργίας αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ των μερών σχετικά με το αντικείμενο της παρούσας, και υπερισχύει όλων των προηγούμενων ή σύγχρονων επικοινωνιών και προτάσεων, είτε προφορικών είτε γραπτών, μεταξύ των συμβαλλομένων μερών σχετικά με το εν λόγω αντικείμενο.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε τους Όρους Χρήσης, καθώς και να τροποποιήσουμε, να προσθέσουμε ή να διακόψουμε κάθε πτυχή, το περιεχόμενο ή χαρακτηριστικό γνώρισμα του ιστότοπου. Οι τροποποιήσεις αυτές, προσθήκες ή / και διαγραφές τίθεται σε ισχύ κατόπιν ανακοίνωσης, η οποία μπορεί να παρέχεται σε εσάς με την ανάρτηση στην ιστοσελίδα, μέσω e-mail ή οποιοδήποτε άλλο μέσο. Εσείς συμφωνείτε στους αποσπασμένους νέους Όρους Χρήσης, συνεχίζοντας τη χρήση της ιστοσελίδας. Συμφωνείτε στην αναθεώρηση των Όρων Χρήσης ανά τακτά χρονικά διαστήματα και η συνεχής χρήση της ιστοσελίδας μετά την εν λόγω τροποποίηση θα υποδεικνύει την αποδοχή σας για τυχόν τροποποίηση των όρων χρήσης. Αν δεν συμφωνείτε με τους τροποποιημένους Όρους Χρήσης, η μοναδική και αποκλειστική σας δυνατότητα είναι να διακόψετε τη χρήση της ιστοσελίδας.