2023

Εθελοντική Περιβαλλοντική Δράση

Προβλήτα Ιχθυόσκαλας Νέας Μηχανιώνας Σάββατο 30/09/2023 9:00 πμ Με την έναρξή της Αλιευτικής Περιόδου των Μηχανοτρατώv, θα πραγματοποιηθούν στο χώρο της Ιχθυόσκαλας Νέας Μηχανιώνας, οι Ακόλουθες Δράσεις: Καθαρισμός Ακτής και Πυθμένα στο λιμάνι της Ιχθυόσκαλας με τη βοήθεια της Bears Rescue Team. Συλλογή Πλαστικών και λοιπών Απορριμμάτων από τη Θάλασσα με τη βοήθεια επαγγελματιών δυτών. Φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση της δράσης για την ανάδειξη της.