Σύνδεση

Προκειμένου να επικεντρώνουμε και να βελτιώνουμε τις δραστηριότητες μας, η KAFSIS ανέπτυξε την πλατφόρμα GORILLA, ένα λογισμικό που μας επιτρέπει να επιβλέπουμε τις εργασίες μας σε πραγματικό χρόνο. Η εφαρμογή παρέχει επίσης ένα μεγάλο όγκο πληροφοριών που αφορούν τα απόβλητα των πελάτων μας, όπως το που μεταφέρονται, που θα επεξεργασθούν, ποια διαδικασία επεξεργασίας θα χρησιμοποιηθεί και πότε θα ολοκληρωθεί η επεξεργασία, εξασφαλίζοντας την ιχνηλασιμότητα των μεταφερόμενων προς διαχείριση ποσοτήτων.

Αναφορικά με την προσβασιμότητα, κάθε πελάτης θα λαμβάνει έναν μοναδικό αριθμό χρήστη και κωδικό, με τον οποίο θα του επιτρέπεται να συλλέξει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν τα απόβλητα του.
Gorilla App