Οι Εγκαταστάσεις μας

Προκειμένου να μετατρέπουμε με αποτελεσματικό τρόπο τα απόβλητα σε πράσινες ενέργειες, η KAFSIS έχει επενδύσει σε υπερσύγχρονες μονάδες επεξεργασίας που μας επιτρέπουν να διαχειριστούμε κυριολεκτικά κάθε τύπο μη επικινδύνων αποβλήτων. Εγκαταστημένες ανά την Ελλάδα, οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας μας είναι κατασκευασμένες με στόχο την βιωσιμότητα τροφοδοτούμενες με ενέργεια από βιοκαύσιμα και άλλες εναλλακτικές μορφές πράσινης ενέργειας που παράγουμε μέσα από τις διαδικασίες επεξεργασίας.

Ο Στόλος μας
ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

Ο Στόλος μας

Ο στόλος μας αποτελούμενος από εξειδικευμένα και αποκλειστικώς χρησιμοποιούμενα στη διαχείριση αποβλήτων οχήματα, ο οποίος αναπτύχθηκε χρησιμοποιώντας την αιχμή της τεχνολογίας, καλύπτοντας και με το παραπάνω όλες τις σύγχρονες περιβαλλοντικές απαιτήσεις, μεταφέρει γρήγορα και με ασφάλεια τα απόβλητα προς επεξεργασία και ανακύκλωση.

Μονάδα Rendering
ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

Μονάδα Rendering

Η μονάδα RENDERING που διαθέτουμε χρησιμοποιεί θερμικές διαδικασίες για την επεξεργασία ζωικών υποπροϊόντων προκειμένου να παραχθούν κρεατάλευρα, ιχθυάλευρα και οστεάλευρα αλλά και ζωικό λίπος, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή υψηλής ποιότητας λιπασμάτων, ζωοτροφών και εναλλακτικών καυσίμων, επεξεργαζόμενη με ασφάλεια κάθε κατηγορία ΖΥΠ.

Λιπάσματα
ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

Λιπάσματα

Τα οργανικά «απόβλητα» αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό των υλικών τα οποία συλλέγονται, διαχειρίζονται και επεξεργάζονται από την KAFSIS. Η εταιρεία μας έχει κάνει σημαντικές επενδύσεις σε υπερσύγχρονες μονάδες παραγωγής λιπασμάτων που μας επιτρέπουν να μετατρέψουμε ποσότητες οργανικών αποβλήτων σε υψηλής ποιότητας λιπάσματα.

Διαλογή και Ανακύκλωση
ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

Διαλογή και Ανακύκλωση

Έχοντας συλλέξει με ασφάλεια τα κάθε είδους απόβλητα και απορρίμματα, τα μεταφέρουμε στη εγκατάσταση του κέντρου διαλογής μας για αρχική επεξεργασία, όπου ξεχωρίζουμε αποτελεσματικά όλα τα είδη αποβλήτων σε διαφορετικού τύπου ανακυκλώσιμα υλικά, γεγονός που μας επιτρέπει να επικεντρωθούμε στην καταλληλότερη μέθοδο, μεγιστοποιώντας την ποσότητα των επαναχρησιμοποιούμενων υλικών που παράγουμε.

Βιοαέριο
ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

Βιοαέριο

Με την χρήση τεχνολογίας αιχμής μετατρέπουμε άχρηστα υλικά όπως ζωικά και φυτικά υποπροϊόντα, αγροτικά απόβλητα, κοπριά και υπολείμματα τροφίμων σε βιοαέριο. Η ανανεώσιμη αυτή ενέργεια έχει διάφορες χρήσεις, όπως η ηλεκτροδότηση των σπιτιών και των επιχειρήσεων σας, ενώ το υπόλειμμα από την παραγωγή βιοαερίου χρησιμοποιείται ως υψηλής απόδοσης λίπασμα και κομπόστ.

Αποτέφρωση
ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

Αποτέφρωση

Στην εξειδικευμένη εγκατάσταση αποτέφρωσης που διαθέτουμε, η KAFSIS μειώνει την διασπορά πιθανών μεταδοτικών ασθενειών προσφέροντας ασφαλή επεξεργασία για τα ζωικά υποπροϊόντα κατηγορίας 1 τα οποία όντας επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία μεταφέρονται, επεξεργάζονται και αποτεφρώνονται με προσοχή σε υψηλές θερμοκρασίες με όλα τα κατάλληλα περιβαλλοντικά μέσα εξαλείφοντας κάθε πιθανό κίνδυνο.