Πράσινη Ενέργεια

Καθώς οι ενεργειακές ανάγκες αυξάνονται, αντίστοιχα αυξάνονται οι ανάγκες μας για πιο καθαρές και πράσινες πηγές ενέργειας. Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας που διαθέτουμε μας επιτρέπουν να μετατρέπουμε τα απορρίμματα σε βιοκαύσιμα και καθαρότερες και οικονομικότερες ενεργειακές πηγές εξυπηρετώντας στην παραγωγή άλλων μορφών ενέργειας, όπως ηλεκτρική και θερμική ενέργεια από την παραγωγή βιοαερίου, ενώ παράλληλα οι δραστηριότητες της KAFSIS τροφοδοτούνται αποκλειστικά από πράσινη ενέργεια.

Βιοαέριο
ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Βιοαέριο

Με την χρήση τεχνολογίας αιχμής μετατρέπουμε άχρηστα υλικά όπως ζωικά και φυτικά υποπροϊόντα, αγροτικά απόβλητα, κοπριά και υπολείμματα τροφίμων σε βιοαέριο. Η ανανεώσιμη αυτή ενέργεια έχει διάφορες χρήσεις, όπως η ηλεκτροδότηση των σπιτιών και των επιχειρήσεων σας, ενώ το υπόλειμμα από την παραγωγή βιοαερίου χρησιμοποιείται ως υψηλής απόδοσης λίπασμα και κομπόστ.

Ηλεκτρική Ενέργεια
ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ηλεκτρική Ενέργεια

Εκμεταλλευόμαστε το βιοαέριο που παράγουμε από τα απορρίμματα σας για να τροφοδοτήσουμε με ηλεκτρική ενέργεια το δικό σας δίκτυο ηλεκτροδότησης. Με τις λύσεις της εταιρείας μας μετατρέπουμε τα απορρίμματα σας σε καθαρή, ανανεώσιμη ενέργεια που χρησιμοποιείται για την ηλεκτροδότηση των υποδομών, των σπιτιών και των επιχειρήσεων σας.

Εναλλακτική Ενέργεια
ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Εναλλακτική Ενέργεια

Η αιολική ενέργεια είναι μια από τις καθαρότερες μορφές ενέργειας και διαθέτοντας πλέον όλες τις απαραίτητες υποδομές και τεχνογνωσία είμαστε έτοιμοι να εισέλθουμε δυναμικά στο πεδίο της αιολικής ενέργειας. Οι τεχνολογικά προηγμένες ανεμογεννήτριες παράγουν υψηλές ποσότητες ενέργειας τροφοδοτώντας τις δραστηριότητες σας πράσινα και με πολύ χαμηλό κόστος.

Εναλλακτικά Καύσιμα
ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Εναλλακτικά Καύσιμα

Η KAFSIS μέσω των συνεργειών με τις εξειδικευμένες εταιρείες του ομίλου μας παράγει εναλλακτικά καύσιμα από τις ποσότητες των απόβλητων που διαχειρίζεται. Διαθέτουμε έτσι βιοκαύσιμα από την επεξεργασία οργανικών αποβλήτων και ζωικών υποπροϊόντων, παράγοντας ταυτόχρονα και δευτερογενή καύσιμα, τα οποία χρησιμοποιούμενα μειώνουν το ενεργειακό μας αποτυπώμα στον πλανήτη.

Κοινωνική Δέσμευση
ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Κοινωνική Δέσμευση

Αποτελώντας η κοινωνική εταιρική ευθύνη θεμέλιο λίθο όλων των εταιρικών μας αποφάσεων, σε τακτική βάση επανεξετάζουμε όλες τις πρακτικές μας, μειώνοντας την επέμβαση μας στο περιβάλλον και κατά την επαναξιολόγηση των διαδικασιών μας, είμαστε αυστηροί, διασφαλίζοντας πως ότι πράττουμε αποβαίνει προς όφελος του περιβάλλοντος, των πελατών μας και της κοινότητας.

Εταιρική Ευθύνη
ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Εταιρική Ευθύνη

Η KAFSIS πιστεύει στην επένδυση στο παρόν, για υγιές και ισχυρότερο μέλλον. Οι πρακτικές μας καλύπτουν τα υψηλότερα κριτήρια βιωσιμότητας και φιλικότητας προς το περιβάλλον, ενώ μέσω πρωτοβουλιών επιμόρφωσης ενημερώνουμε το κοινό για τις συνέπειες των ανεπαρκών μεθόδων διαχείρισης, έχοντας δυναμική παρουσία σε κοινότητες, σχολεία, πανεπιστήμια και άλλους θεσμούς.