Διαχείριση Εγκαταστάσεων

Ανεξαρτήτως του μεγέθους τους, η KAFSIS είναι έτοιμη να αναλάβει τη διαχείριση των εγκαταστάσεών σας ώστε να σας βοηθήσει να εξελίξετε τις λειτουργίες τους χάρη σε πιο πράσινες πιο αποτελεσματικές και πιο βιώσιμες πρακτικές. Είμαστε σε θέση να συντηρούμε, να καθαρίζουμε και προσφέρουμε ενέργεια στις εγκαταστάσεις σας χάρη στον εξειδικευμένο εξοπλισμό μας, το έμπειρο προσωπικό μας και τις ενεργειακές μας εγκαταστάσεις και υποδομές.

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων

Η KAFSIS ειδικεύεται στην συλλογή, διαλογή, αποθήκευση, μεταφορά και επεξεργασία μη επικινδύνων αποβλήτων, χρησιμοποιώντας τα ως πρώτη ύλη για την παραγωγή εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Οι υπηρεσίες είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τον προϋπολογισμό κάθε πελάτη μας ξεχωριστά, καθώς είναι σχεδιασμένες, ώστε να είναι οι δραστηριότητες σας ασφαλείς και αποδοτικές.

Επεξεργασία Υγρών Καταλοίπων
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Επεξεργασία Υγρών Καταλοίπων

Τα υγρά κατάλοιπα και η βιολογική ιλύς περιλαμβάνουν διάφορες εν δυνάμει ρυπογόνες ουσίες σε διάφορες συγκεντρώσεις, οι οποίες μπορούν να μολύνουν τα αποθέματα νερού εάν δεν τύχουν κατάλληλης επεξεργασίας. Σχεδιάζουμε και εκτελούμε αποτελεσματικά και βιώσιμα την επεξεργασία, τον καθαρισμό και την διαχείριση του νερού των βιομηχανικών και δημοτικών πελατών μας.

Παραγωγή Πράσινης Ενέργειας
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Παραγωγή Πράσινης Ενέργειας

Οι ενεργειακές ανάγκες αυξάνονται, και αντίστοιχα αυξάνονται οι ανάγκες μας για πιο καθαρές και πράσινες πηγές ενέργειας. Στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας μας μετατρέπουμε απορρίμματα σε βιοκαύσιμα και καθαρότερες και οικονομικότερες ενεργειακές πηγές όπως ηλεκτρική και θερμική ενέργεια, ενώ παράλληλα οι δραστηριότητες μας τροφοδοτούνται αποκλειστικά από πράσινη ενέργεια.

Εξειδικευμένες Υπηρεσίες Καθαρισμού
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Εξειδικευμένες Υπηρεσίες Καθαρισμού

Ο εξειδικευμένος εξοπλισμός, οι έμπειροι τεχνικοί, και οι ιδιόκτητες υποδομές μας, εξασφαλίζουν την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών καθαριότητας, αντιρρύπανσης, και αποκατάστασης περιβάλλοντος στην αρχική του μορφή σε βιομηχανίες, αποχετευτικά δίκτυα και άλλες εγκαταστάσεις καθώς και καθαρισμούς ακτών και θαλασσίων πυθμένων για καθαρότερες και ασφαλέστερες υποδομές.

Εξοικονόμηση Ενέργειας «Pay as you Save»
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Εξοικονόμηση Ενέργειας «Pay as you Save»

Η KAFSIS προσφέρει λύσεις, προκειμένου να καταστούν οι δραστηριότητες σας πιο οικονομικές. Οι μηχανικοί μας σας παρέχουν τα πιο αποτελεσματικά συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας, περικόπτοντας κάθε περιττό κόστος, καθώς με την εφαρμογή της συμφέρουσας αρχής «pay as you save», το κόστος είναι συνδεδεμένο με την αντίστοιχη εξοικονόμηση ενέργειας.

Υπηρεσίες Συντήρησης Πρασίνου
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Υπηρεσίες Συντήρησης Πρασίνου

Η KAFSIS προσφέρει μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών για την περιποίηση και συντήρηση χώρων πρασίνου. Εφαρμόζοντας πρωτοποριακές πρακτικές βασισμένες σε ανακυκλώσιμη ενεργειακή επάρκεια και βιωσιμότητα, προσφέρουμε συντήρηση αστικών και υπαίθριων περιοχών πρασίνου, συμπεριλαμβανομένων δασών και αναδασωμένων εκτάσεων, με λύσεις προσεκτικά σχεδιασμένες, για την διατήρηση της φυσικής ομορφιά του περιβάλλοντος.