Ανθρώπινο Δυναμικό

Στην KAFSIS είμαστε υπερήφανοι που αποτελούμε ελκυστικό εργοδότη για κάθε υποψήφιο εργαζόμενο. Η εταιρεία μας επενδύει συνεχώς στο έμψυχο δυναμικό της, εξασφαλίζοντας πως οι εργαζόμενοι της θα λάβουν την πιο εξελιγμένη εκπαίδευση, γνώση και εμπειρία ενώ προκειμένου να προσελκύσει τα καλύτερα μυαλά της εποχής μας , προσφέρουμε ανταγωνιστικούς μισθούς, παροχές και άριστες εργασιακές συνθήκες σε όλους τους εργαζόμενους μας, οι οποίοι ως επί το πλείστο απαρτίζονται από επιστημονικό προσωπικό με ειδικότητες σχετικές με το περιβάλλον.

Οι Άνθρωποι Μας
ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΑΣ

Οι Άνθρωποι Μας

Οι εργαζόμενοι μας είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές για το όνομα της εταιρείας μας, έτσι στην KAFSIS καλλιεργούμε και βοηθάμε στην ανάπτυξη όλων των δεξιοτήτων τους, ώστε να είναι σε θέση να βοηθήσουν την KAFSIS να φτάσει το μέγιστο της δυναμικής της, προς όφελος του περιβάλλοντος και των πελατών μας.

Υγεία & Ασφάλεια
ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΑΣ

Υγεία & Ασφάλεια

Ακολουθούμε αυστηρό πρόγραμμα εκπαίδευσης σε όλο το προσωπικό μας ώστε να είναι ικανοί να αποφύγουν κάθε πιθανό κίνδυνο για την υγεία τους και την ασφάλεια τους στο εργασιακό περιβάλλον. Εκπαιδευόμενοι στις καλύτερες πρακτικές σχετικά με την δημόσια υγεία και το περιβάλλον, εργάζονται σε ένα απολύτως ασφαλές για όλους περιβάλλον εργασίας.

Εκπαίδευση
ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΑΣ

Εκπαίδευση

Η KAFSIS επενδύει συνεχώς σε διάφορα προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, προκειμένου οι εργαζόμενοι μας να είναι πάντα ενημερωμένοι στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και τεχνικές. Σε ένα εργασιακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την ανταλλαγή ιδεών, το προσωπικό μας γόνιμα και αποδοτικά μοιράζεται και εμπλουτίζει τις ιδέες του, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της εταιρείας.

Στελέχωση
ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΑΣ

Στελέχωση

Η αναζήτηση ανθρώπων παθιασμένων με το περιβάλλον που μοιράζονται το όραμα μας για ένα πιο πράσινο μέλλον αποτελεί σταθερή και μόνιμή επιδίωξη της εταιρείας μας, και για να τους προσελκύσουμε, προσφέρουμε όλες τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για την επαγγελματική εξέλιξη των εργαζόμενων μας σε κάθε βαθμίδα των επιχειρήσεων μας.

Υποτροφίες
ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΑΣ

Υποτροφίες

Το πρόγραμμα υποτροφιών της εταιρείας μας αποτελεί σημαντική πτυχή της κοινωνικής μας δράσης, καθώς πιστεύουμε πως η παροχή κινήτρων στους νέους για περαιτέρω εμβάθυνση και επιμόρφωση αποτελεί σημαντικό εργαλείο στην εξέλιξη των κοινωνιών αλλά και της εταιρείας μας, ώστε να εξασφαλίσουμε ένα πιο πράσινο και βιώσιμο αύριο για όλους μας.

Εξέλιξη
ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΑΣ

Εξέλιξη

Η εταιρεία μας παρέχοντας όλες τις συνθήκες, τις προϋποθέσεις και τα μέσα για την εξέλιξη των εργαζομένων της, επιβραβεύει και δίνει την ευκαιρία σε όποιον πραγματικά το αξίζει, να σταδιοδρομήσει και να καταξιωθεί επαγγελματικά στην εταιρεία μας καταλαμβάνοντας σημαντικές θέσεις στην στελεχιακή μας βαθμίδα.