Η Δέσμευσή μας

Η KAFSIS δεσμεύεται για την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και εξυπηρέτησης πελατών σε κάθε περίσταση. Πιστεύουμε πως πρωταρχική ευθύνη μας είναι το περιβάλλον και οι πελάτες μας, συνεπώς οι αυστηρές αρχές μας και η εταιρική κοινωνική ευθύνη αντικατοπτρίζουν τον βαθμό της συγκεκριμένης δέσμευσης μας.

Κοινωνική Δέσμευση
Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ

Κοινωνική Δέσμευση

Αποτελώντας η κοινωνική εταιρική ευθύνη θεμέλιο λίθο όλων των εταιρικών μας αποφάσεων, σε τακτική βάση επανεξετάζουμε όλες τις πρακτικές μας, μειώνοντας την επέμβαση μας στο περιβάλλον και κατά την επαναξιολόγηση των διαδικασιών μας, είμαστε αυστηροί, διασφαλίζοντας πως ότι πράττουμε αποβαίνει προς όφελος του περιβάλλοντος, των πελατών μας και της κοινότητας.

Επιτροπή Δεοντολογίας
Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ

Επιτροπή Δεοντολογίας

Στην KAFSIS τηρούμε τα υψηλοτέρα κριτήρια εργασιακής και περιβαλλοντικής ηθικής, προκειμένου να εξασφαλίσουμε πως όλες μας οι δραστηριότητες είναι βιώσιμες και υπεύθυνες. Η επιτροπή δεοντολογίας είναι αυστηρά προσηλωμένη και απολύτως ανεξάρτητη από την διοίκηση της εταιρείας, διασφαλίζοντας πως η εταιρεία μας ακολουθεί τις πιο θεμιτές και συμβατές με την πράσινη ανάπτυξη πρακτικές.

Πιστοποιήσεις
Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ

Πιστοποιήσεις

Η KAFSIS έχει λάβει όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις για όλους τους τομείς και τις διαδικασίες διοίκησης και δραστηριότητας σχετικά με την ποιότητα, την περιβαλλοντική ευθύνη, την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία καθώς και την κοινωνική εμπιστοσύνη, ενώ παράλληλα διαθέτουμε επικαιροποιημένες όλες τις εκ της νομοθεσίας απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις.

Ποιότητα Εξυπηρέτησης
Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ

Ποιότητα Εξυπηρέτησης

Η προσαρμογή των υπηρεσιών μας στις ξεχωριστές ανάγκες κάθε πελάτη αποτελεί τον πυρήνα της αποστολής μας. Έτσι κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων μας η KAFSIS διαθέτει πολλαπλά μέσα και τρόπους για να επιβλέπει και να παρακολουθεί στενά σε καθημερινή βάση όλες τις λειτουργίες της, διασφαλίζοντας την τήρηση των υψηλότερων κριτηρίων ποιότητας.

Εξυπηρέτηση Πελατών
Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ

Εξυπηρέτηση Πελατών

Το πρώτο βήμα όλων των εργασιών μας είναι να κατανοήσουμε τις ανάγκες των πελατών μας, ώστε να τους παρέχουμε εξειδικευμένες λύσεις προσαρμοσμένες στον προϋπολογισμό τους. Κατά την εκτέλεση κάθε έργου, το τηλεφωνικό κέντρο μας εξυπηρέτησης πελατών εργάζεται σε καθημερινή βάση για να παρέχει στους πελάτες μας ταχείς και ακριβείς απαντήσεις σε όλες τους τις απορίες.

Καινοτομία
Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ

Καινοτομία

Πιστεύουμε πως επενδύοντας συνεχώς σε νέες τεχνολογίες μας βοηθά να μείνουμε μπροστά από τον ανταγωνισμό και μας επιτρέπει να μεριμνήσουμε για την διαχείριση των αποβλήτων σας πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά. Το όραμα μας στην KAFSIS είναι να δείχνουμε συνεχώς τον δρόμο στον τομέα μας ψάχνοντας διαρκώς νέους τρόπους καινοτομίας και βελτίωσης των υπηρεσιών μας.