Όραμα & Αξίες

Η KAFSIS γεννήθηκε μέσα από το όραμα για την διάδοση σε όλο τον κόσμο καλύτερων πρακτικών στη διαχείριση αποβλήτων, καθώς και για την δημιουργία ενός πιο καθαρού και πιο ασφαλούς περιβάλλοντος για τα παιδιά μας. Το όραμα και οι αξίες μας αντανακλούν την διαρκή δέσμευση μας να μειώσουμε τα απόβλητα και να βελτιώσουμε τις δραστηριότητες σας με ένα πιο πράσινο και βιώσιμο τρόπο, προστατεύοντας με κάθε πρόσφορο τρόπο το περιβάλλον εξασφαλίζοντας την επάρκεια και την ασφάλεια των υδάτινων πόρων με την διασφάλιση του βιώσιμου του υδροφόρου ορίζοντα μας μέσα από τις δραστηριότητες μας που έχουν να κάνουν με τον καθαρισμό, την επεξεργασία, την εξυγίανση και την διαχείριση του ύδατος.

Πάθος

Πάθος

Κάθε ενέργεια μας σκοπεύει να βελτιώσει τον κόσμο που ζούμε. Κάθε μέρα, σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων προστατεύοντας το περιβάλλον και βελτιώνοντας την ζωή των ανθρώπων. Προσπαθούμε να είμαστε ένας ιδανικός εργασιακός χώρος, όπου οι άνθρωποι μας εμπνέονται να είναι όσο καλύτεροι μπορούν να γίνουν.

Ποιότητα

Ποιότητα

Δεσμευόμαστε να επιτύχουμε τα υψηλότερα σταθμά εταιρικής ευθύνης παρέχοντας μακρόπνοες και βιώσιμες λύσεις τόσο για τους πελάτες μας όσο και τον πλανήτη μας. Ανεξάρτητα των προκλήσεων της περιβαλλοντικής διαχείρισης, θα εργασθούμε μαζί σας με τα οικονομικά μέσα που διαθέτετε παράσχοντας σας την καλύτερη δυνατή λύση, χωρίς συμβιβασμούς σε θέματα ποιότητας.

Ηγετική Ικανότητα

Ηγετική Ικανότητα

Έχοντας ήδη τεράστια διαφορά στην Ελλάδα, η KAFSIS επιθυμεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο και σε διεθνές επίπεδο στην διαχείριση αποβλήτων και τις πράσινες πρακτικές. Η εταιρεία μας διαρκώς αναζητά την δημιουργία νέων συνεργασιών καθώς εάν όλοι βάλουμε μαζί το μυαλό μας, μπορούμε να κάνουμε την διαφορά για τον πλανήτη μας.

Εκπαίδευση

Εκπαίδευση

Πιστεύουμε πως η εκπαίδευση είναι εξίσου σημαντική με τη δράση, και μέσω των προγραμμάτων κοινωνικής ευθύνης, την προσφορά υποτροφιών, τις ευκαιρίες πρακτικής εξάσκησης και ενημερωτικές πρωτοβουλίες, προωθούμε πράσινες και βιώσιμες πρακτικές παντού. Οι πρωτοβουλίες μας υποστηρίζουν τις τοπικές κοινωνίες, φοιτητές και επαγγελματίες στην προσπάθεια τους να δημιουργήσουν ένα ασφαλές περιβάλλον.

Ευελιξία

Ευελιξία

Κανενός πελάτη οι ανάγκες δεν είναι ίδιες και για τον λόγο αυτό δεν υπάρχει καμία λύση προπαρασκευασμένη στην διαχείριση αποβλήτων. Συνεπώς δημιουργούμε καινοτόμες λύσεις προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε πελάτη μας, δεσμευόμενοι να υποστηρίζουμε τους πελάτες μας στις περιβαλλοντικές τους προκλήσεις αποτελώντας μέρος παγκόσμιας απαίτησης για πιο βιώσιμο περιβάλλον.

Καινοτομία

Καινοτομία

Το μυθικό πουλί Φοίνικας συμβολίζει την αναγέννηση και την ανανέωση, μια εικόνα που μας αντιπροσωπεύει ιδανικά, καθώς αγωνιζόμαστε να προσδώσουμε μια νέα χρήση στα ανεπεξέργαστα απόβλητα και στην ανανέωση του περιβάλλοντος. Επενδύουμε σημαντικά και βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας και όλες μας τις δραστηριότητες προς όφελος των πελατών και του περιβάλλοντος.