Υπ. Καταγγελίας – Δωροδοκία

Η καταπολέμηση της διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένων της δωροδοκίας και του εκβιασμού, αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της KAFSIS.

Η Διοίκηση της KAFSIS δηλώνει την αμέριστη δέσμευση και την αποφασιστικότητά της για την εφαρμογή μέτρων, υιοθετώντας πολιτική μηδενικής ανοχής σε τέτοια φαινόμενα.

Αν έχετε πέσει θύμα δωροδοκίας ή έχετε αντιληφθεί κάποιο περιστατικό στο οποίο εμπλέκεται μέλος της Διοίκησης ή / και εργαζόμενος της KAFSIS ή / και Τρίτο Μέρος, παρακαλώ συμπληρώσετε το παρακάτω έντυπο και αποστείλετε στον Υπεύθυνο Συστήματος Κατά της Δωροδοκίας (ΣΔ) [email protected].

*Η καταγγελία μπορεί να είναι ανώνυμη.
**Οι πληροφορίες θα παραμείνουν εμπιστευτικές

Στο πλάισιο συμμόρφωσης με το νομοθετικό πλαίσιο η KAFSIS δίνει τη δυνατότητα μέσω της παρακάτω ηλεκτρονικής φόρμας την οποία μπορείτε να κάνετε λήψη σε ψηφιακή μορφή (PDF), να τη συμπληρώσετε και να την υποβάλετε στην αρμόδια αρχή.

Η συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων είναι προαιρετική στην γραπτή καταγγελία. Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς της διερεύνησης της καταγγελίας που υποβάλλεται.

Σε περίπτωση που η καταγγελία υποβάλλεται για λογαριασμό άλλου προσώπου απαιτείται η αναφορά των στοιχείων του θιγόμενου προσώπου.

Στο έντυπο αυτό περιλαμβάνεται και η δήλωση εμπιστευτικότητας.

ΛΗΨΗ ΦΟΡΜΑΣ ΤΩΡΑ