2018

Η KAFSIS υποστηρικτής της κυκλικής οικονομίας

Η εταιρεία KAFSIS συμμετείχε ως υποστηρικτής στο 2-ήμερο συνέδριο που διοργάνωσε ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης με θέμα «Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, Πορεία για την Κυκλική Οικονομία, Μάρτιος 2018». Το πρόγραμμα ZERO WASTE παρουσιάστηκε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα κυκλικής οικονομίας αποσπώντας το ενδιαφέρον στελεχών τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημοσίου τομέα, καθώς επιβεβαίωσε ότι εφαρμογή ορθών περιβαλλοντικών πρακτικών είναι εφικτή και μπορεί να δημιουργήσει οικονομίες κλίμακας για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.