Φόρμα Αίτησης Εργασίας

Η εταιρεία μας κατέχει ηγετική θέση τόσο στη διαχείριση των αποβλήτων όσο και στις υπόλοιπες υπηρεσίες περιβάλλοντος και σε όλους τους συναφείς τομείς που έχουμε παρουσία. Είμαστε ολοκληρωτικά δοσμένοι στο να παρέχουμε ένα μεγάλο εύρος από προϊόντα αλλά και υπηρεσίες στους πελάτες μας σε οικιστικούς, εμπορικούς, δημοτικούς αλλά και βιομηχανικούς κλάδους.

Αν είσαι φιλόδοξος, γρήγορος στο να μάθεις, ικανός να καταφέρνεις πολλά πράγματα ταυτόχρονα και σε ενδιαφέρει να εργαστείς σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον όπως η εταιρεία μας, θα θέλαμε να σε γνωρίσουμε. Βρισκόμαστε πάντα σε αναζήτηση νέου προσωπικού που θα είναι σε θέση να προάγει την τεχνογνωσία μας στο χώρο, σύμφωνα πάντα με το σκοπό μας που είναι η διαχείριση των αποβλήτων και οι υπηρεσίες του περιβάλλοντος.

Απαιτήσεις

  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή ισοδύναμη εμπειρία μηχανολόγου, ή παρόμοιο τομέα σπουδών, με τουλάχιστον διετή εργασιακή εμπειρία, κατά προτίμηση συνδεόμενη με την προστασία του περιβάλλοντος η/και στην διαχείριση αποβλήτων.
  • Απαιτούμενη γνώση των περιβαλλοντικών διατάξεων όπως ισχύει για την συμμόρφωση στην προστασία του περιβάλλοντος.
  • Εργασιακή γνώση των εταιρικών λειτουργιών και υπηρεσιών.
  • Απαραίτητη επίδειξη της επιθυμίας για συνεχή γνώση σχετικά με το αντικείμενο και συμμετοχή σε όλα τα τακτικά σεμινάρια, ώστε να διατηρήσει πλήρως ενημερωμένη την γνώση του σχετικά με τις βέλτιστες βιομηχανικές πρακτικές.

Φόρμα Αίτησης