2013

Η Kafsis Στην Σαγκάη 2013

Η KAFSIS συμμετέχει ως κύριος εκθέτης κατά την διάρκεια της διεθνούς εκθέσεως ΙFAT 2013 στη Σαγκάη, μια από τις σημαντικότερες εκθέσεις στον χώρο της περιβαλλοντικής τεχνολογίας. Η συμμετοχή μας δείχνει την δυναμική της διεθνούς παρουσίας μας και την θέληση της KAFSIS για επέκταση σε νέες αγορές.