2018

Αποτελέσματα Χρήσης 2017 για το ZERO WASTE

Το περιβαλλοντικό πρόγραμμα ZERO WASTE εφαρμόστηκε με επιτυχία στο μεγαλύτερο ποσοστό των πελατών που εξυπηρέτησε η εταιρεία το 2017. Τα αποτελέσματα του προγράμματος επιβεβαιώνουν ότι η ορθή εφαρμογή της κυκλικής διαχείρισης των οργανικών και ζωικών υλικών εξασφάλισε ότι το 98% των διαχειριζόμενων αποβλήτων διατέθηκαν για επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίηση ενώ μόλις το 2% αυτών οδηγήθηκε προς απόρριψη χωρίς περαιτέρω χρήση. Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Plant (Τεύχος Νο. 19 Φεβρουάριος 2018)ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Κασκάνης Θοδωρής, Διπλ. Χημικός Μηχανικός, επισήμανε τα οφέλη των συμβεβλημένων με το πρόγραμμα παραγωγών, τονίζοντας ότι « Συγκεκριμένα η εφαρμογή του προγράμματος ZERO WASTE σε μεγάλους παραγωγούς αποβλήτων απέδειξε ότι παρέχει την δυνατότητα ανταποδοτικού οφέλους».