2008

Διεθνής Αναγνώριση

ΟΙ πρωτοπόρες πρακτικές της KAFSIS λαμβάνουν πολυάριθμες πιστοποιήσεις από τους πιο έγκριτους διεθνείς οργανισμούς για την ποιότητα των εργασιών της και των παρεχόμενων υπηρεσιών της, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Αυτές οι πιστοποιήσεις δηλώνουν πως η KAFSIS ικανοποιεί τα αυστηρότερα κριτήρια στον τομέα της ποιοτικής διοίκησης, περιβαλλοντικής διαχείρισης, συνθηκών υγείας και ασφάλειας στην εργασία.