2008

Πρωτοπορία

Η KAFSIS γίνεται η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις στην διαχείριση ζωικών και οργανικών αποβλήτων για δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς χρησιμοποιώντας 100% βιώσιμες πρακτικές.