2014

Νέα Εγκατάσταση Βιοαερίου στο Χαρτοφυλάκιο της Kafsis

Η KAFSIS εξασφαλίζει την απόλυτη πλειοψηφία των μετοχών της πρώτης μονάδας βιοαερίου αναερόβιας χώνευσης. Η 480 KW δυναμικότητας μονάδα που βρίσκεται στην Τρίπολη, Ελλάδα, μπορεί στο άμεσο μέλλον να επιλύσει μια σειρά προβλημάτων που προκαλούνται από τα αδιαχείριστα οργανικά απόβλητα σε ολόκληρη την περιφέρεια της Πελοποννήσου. Πέρα από την παραγόμενη από το βιοαέριο ηλεκτρική ενέργεια, η μονάδα παράγει εμπλουτισμένο οργανικό λίπασμα κατάλληλο για τις καλλιέργειες της περιοχής της Τρίπολης. Η εταιρεία μας επίσης δημιουργεί και την πρώτη της θυγατρική εταιρεία, η οποία αναλαμβάνει την ανάπτυξη και την λειτουργία των μονάδων αναερόβιας χώνευσης του Ομίλου εταιρειών Βασιλειάδη.