2015

Αναγνώριση Και Βράβευση Των Πρακτικών Μας

Η εταιρία μας διακρίθηκε και στα Transport & Logistics Awards 2015 για την εξαιρετική της επίδοση στο τομέα της ασφάλειας μεταφορών, ο οποίος και σχετίζεται άμεσα με τις άριστες πρακτικές που εφαρμόζονται κατά τη συλλογή, μεταφορά και τελική διάθεση ζωικών υποπροϊόντων και οργανικών αποβλήτων. Στην πολύ επιτυχημένη τελετή η οποία και πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 25/05/2015, με στόχο την ανάδειξη της αριστείας και της καινοτομίας στον χώρο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και των Μεταφορών, παρευρέθηκαν 350 υψηλόβαθμα στελέχη από τις μεγαλύτερες εταιρείες και φορείς του κλάδου στην χώρα μας και βραβεύθηκαν τα έργα και οι πρωτοβουλίες που διακρίθηκαν από την αρμόδια κριτική επιτροπή των βραβείων, μέσω αδιάβλητης διαδικασίας που θεσμοθέτησαν οι διοργανωτές.