2012

Μονάδα Βιοαερίου Σερρών

Η KAFSIS λαμβάνει άδεια από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε) για την κατασκευή μονάδας παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από βιοαέριο δυναμικότητας 1,508 MW με την μέθοδο της αναερόβιας χώνευσης στην περιοχή των Σερρών, Ελλάδα.