2010

Επενδύοντας Σε Νέο Εξοπλισμό

Η KAFSIS αποκτά ιδιόκτητο νέο, τεχνολογικά προηγμένο, μηχανολογικό εξοπλισμό ειδικά σχεδιασμένο και κατασκευασμένο για την συλλογή, μεταφορά και ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων και ζωικών υποπροϊόντων. Επιπρόσθετα η KAFSIS επενδύει συνεχώς σε νέες τεχνολογίες και καινοτόμο εξοπλισμό ώστε να βελτιστοποιήσει το σύνολο των δραστηριοτήτων της, οι οποίες συνεχώς αναπτύσσονται και τις υποστηρίζουμε αποκτώντας τα καλύτερα τεχνικά και τεχνολογικά μέσα που υπάρχουν στην αγορά.