2012

Νέα Κεντρικά Γραφεία

Είναι η αρχή μια νέας και εντυπωσιακής περιόδου για την KAFSIS καθώς τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας μεταφέρονται σε έναν νέο ανοικτού τύπου χώρο στο Καβούρι – Βουλιαγμένη. Τα νέα γραφεία αντιπροσωπεύουν την ανάπτυξη της εταιρείας και των δραστηριοτήτων αυτής.