2014

Είσοδος στην Αγορά Εμπορίας Και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας

Η KAFSIS λαμβάνει άδεια από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε) για την προμήθεια και εμπορία ηλεκτρικού ρεύματος ισχύος 100 MW, και είναι πανέτοιμη πλέον για την στρατηγική της είσοδο στην αγορά λιανικής εμπορίας ηλεκτρικού ρεύματος, παρέχοντας συγκριτικά πλεονεκτήματα και οφέλη σχετικά με την εξοικονόμηση του κόστους και την βελτιστοποίηση των ήδη παρεχόμενων υπηρεσιών τόσο στο υπάρχον δίκτυο των πελατών μας αλλά και σε νέο ευρύτερο υποψήφιο πελατολόγιο.