2012

Μονάδα Βιοαερίου Ιωαννίνων

Η KAFSIS λαμβάνει την πρώτη άδεια από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε) για την κατασκευή μονάδας παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από βιοαέριο δυναμικότητας 2,990 MW με την μέθοδο της αναερόβιας χώνευσης στην περιοχή των Ιωαννίνων, Ελλάδα.