2012

Μονάδα Βιοαερίου Λαμίας

Η KAFSIS λαμβάνει άδεια από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε) για την κατασκευή μονάδας παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από βιοαέριο δυναμικότητας 1,092 MW με την μέθοδο της αναερόβιας χώνευσης στην περιοχή της Λαμίας, Ελλάδα.