2015

Ευρωπαϊκά Επιχειρηματικά Βραβεία 2014 - 2015

Η KAFSIS αναδεικνύεται εθνικός πρωταθλητής για την Ελλάδα στον τομέα της Περιβαλλοντικής και Εταιρικής Βιωσιμότητας στα πιο έγκυρα επιχειρηματικά βραβεία στην Ευρώπη, τα Ευρωπαϊκά Επιχειρηματικά Βραβεία 2014 - 2015. Το γεγονός έχει την χορηγία της RSM Ελλάδας, μέλος της διεθνούς RSM, η οποία έχει παγκοσμίως το έκτο μεγαλύτερο δίκτυο οικονομικών και επιχειρηματικών συμβούλων. Εκτός της ΚΑFSIS διακρίνονται και βραβεύονται στους αντίστοιχους τομείς και οι άλλες δύο εταιρείες του ομίλου. Συγκεκριμένα στην εταιρεία «ANTIPOLLUTION ΑΝΕ» απονεμήθηκε το βραβείο εθνικός πρωταθλητής για την Ελλάδα στην κατηγορία «The business of the year with turnover €0-25m» και αφορά, την εξαιρετική οικονομική απόδοση, τις ισχυρές στρατηγικές για την ανάπτυξη και την καινοτομία, καθώς και ηγετική θέση στην αγορά, ενώ η εταιρεία «GREEN» βραβεύθηκε ως εθνικός πρωταθλητής για την Ελλάδα στην κατηγορία «The business of the year with turnover €26-150 m», καθώς και σε αυτήν την περίπτωση ελήφθη υπόψη η σταθερά ανοδική βασισμένη όμως σε γερές βάσεις δυναμική της εν λόγω εταιρείας σε συνδυασμό με τις υψηλές προσδοκίες για ακόμα περαιτέρω ανάπτυξη. Από το 2007, τα Ευρωπαϊκά Επιχειρηματικά Βραβεία φωτίζουν τις πιο καινοτόμες επιχειρήσεις της ηπείρου μας προωθώντας την επιτυχία, την καινοτομία, και τις αρχές ηθικής στην ευρωπαϊκή επιχειρηματική κοινότητα. Το 2014 στα Ευρωπαϊκά Επιχειρηματικά Βραβεία ανταγωνίστηκαν πάνω από 24.000 επιχειρήσεις από πάνω από 33 χώρες για την ανάδειξη των καλύτερων σε κάθε τομέα. Οι συμμετέχοντες παρουσίασαν συνολικό κύκλο εργασιών άνω του ενός τρις ευρώ( το 8,23% του ΑΕΠ της Ε.Ε.), απασχολώντας πάνω από 2,7 εκ. εργαζομένους.